Iedereen krijgt volgend jaar wat kruimels

Hoe hoger het inkomen, hoe meer


Steeds meer daklozen in Nederland door asociale regeringsbeleid.  


FNV Bestuurder Ton Heerts.  


De 'European Trade Union Confederation' (ETUC) (60 miljoen leden), de koepel die onder meer FNV, CNV en MHP in Brussel vertegenwoordigt, vergadert hier (22-3-2005) met Werkgeversorganisatie UNICE en EU-baas Barroso en EU-voorzitter Junker. ETUC-secretaris Monks accepteerde - zelfs na de demonstratie in Brussel op 19-3-2005 - na amendering de Bolkestein-richtlijn onmiddellijk en heeft geen kritiek op de Lissabon-akkoorden, noch op de Europese Grondwet. Van strijdbaarheid geen sprake. (Foto ETUC)  

Wil van der Klift

Iedereen krijgt volgend jaar een beetje compensatie voor de alsmaar stijgende kosten. Het lijkt erop dat de meeste Nederlanders er volgend jaar financieel enigszins op vooruitgaan. Aanvankelijk scheen het zelfs dat de mensen met de laagste inkomens en mensen met een AOW-uitkering ook volgend jaar fors koopkracht moesten inleveren, veroorzaakt door de stijging van de ziektekosten en de invoering van het nieuwe zorgstelsel. De achteruitgang van de minima wordt in de regeringsplannen nu enigszins gecompenseerd.

Het kabinet zal een 'zorgtoeslag' introduceren die ertoe moet leiden dat niemand meer dan 5 procent van zijn inkomen aan zorgpremies kwijt is.

Uit de toelichting van Zalm op de uitgaven blijkt dat volgend jaar "geen gouden bergen in zicht" zijn, maar dat er een voorlopig einde komt aan de bezuinigingen en lastenverzwaringen van de afgelopen jaren. Het kabinet heeft "enige ruimte" gevonden door verschuivingen binnen de begrotingen voor een beperkt aantal extra uitgaven. Het grootste deel hiervan, 250 miljoen euro voor onderwijs en 500 miljoen euro voor kennis en innovatie, is afgesproken in het paasakkoord van de drie coalitiepartijen.

Er wordt, zoals al in het regeerakkoord afgesproken, ruim een miljard euro uitgetrokken voor burgers door afschaffing van een deel van de onroerendzaakbelasting en door de toekenning van een toeslag voor de ziektekosten.

Nieuwe zorgstelsel ramp voor inkomen

In het nieuwe zorgstelsel verdwijnt het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekeringen. Iedereen, de rijken en de armen, gaat voortaan hetzelfde bedrag betalen (ongeveer 1100 euro per jaar) voor een basispakket aan zorg. Dat bedrag is aanzienlijk hoger dan de huidige ziekenfondspremie. De extra kosten wil het kabinet door een zorgpremie compenseren. Mensen met lage inkomens hoeven bovendien iets minder geld opzij te leggen voor zorg. Zo hoeven alleenstaanden met het minimumloon maar 3,5 procent van hun inkomen te reserveren. De VVD-ministers Zalm (Financiƫn) en Hoogervorst (Volksgezondheid) vinden dat burgers meer zelf moeten betalen, maar de CDA-ministers vinden dat toch al te gortig. Zalm heeft hiervoor nu 600 miljoen euro uitgetrokken.

Ook de huidige particulier verzekerden krijgen een kleine compensatie. Er is afgesproken dat zij volgend jaar geen MOOZ-bijdrage hoeven te betalen. Dat is een extra premie die alle particulier verzekerden nu betalen. Ook zijn kinderen tot 18 jaar voortaan gratis meeverzekerd.

Het kabinet verwacht volgend jaar meevallers door lagere rentelasten, hogere aardgasbaten en minder afdrachten aan de Europese Unie. Het vervallen van de uitkering aan prins Bernhard scheelt een jaarlijkse uitgave van zes ton. De definitieve versie van de stukken wordt overigens pas in september gepresenteerd. Zalm onderstreepte bovendien dat er geen koopkrachtgaranties te geven zijn. Gezien de minimale bedragen die ter gelegenheid van de komende verkiezingen worden terugbetaald aan de bevolking was dat voorspelbaar. De koopkracht zal verder worden uitgehold.

Hogere inkomens gaan er in vergelijking meer op vooruit

De hogere inkomens profiteren, naar goed kapitalistisch gebruik, het meeste van de compensatiemaatregelen voor volgend jaar. Zo stijgt het compensatiebedrag van alleenverdieners met kinderen met een tweemaal modaal inkomen5,6 procent in 2006. Voor AOW'ers met een aanvullend pensioen van 10.000 euro is dat 5,2 procent. Sociale minima met kinderen krijgen slechts 1,5 procent en bejaarden met alleen AOW 0,8 procent. Bij deze cijfers is al rekening gehouden met de zorgtoeslag die het kabinet volgend jaar wil introduceren. Bij de meeste groepen zou er sprake zijn van een compensatie van tussen de 0,5 en 2 procent, volgens De Geus, die verder onderstreepte dat de cijfers nog maar voorlopig zijn: "Tussen nu en augustus kan er nog van alles gebeuren".