Verslag van de vergadering van het PB van 5 maart 2005

Het comité "Grondwet Nee" heeft een brochure gepubliceerd. De discussie over de grondwet wordt vervuild omdat een nee-stem wordt afgespiegeld als een ramp voor Europa en vooral voor Nederland. Er is al gemanipuleerd met de referendumdatum zodat die de Eurotop van eind mei niet in de weg zal staan. Ook de verdeling van subsidie rond de campagne gebeurt op een manipulatieve manier. Van de 'linkse' partijen in de Tweede Kamer is alleen de SP tegen. Een aantal argumenten van het Comité komt dicht bij de onze: 1) de grondwet is neoliberaal en gaat uit van het vrije marktfundamentalisme, 2) de grondwet zal de militarisering van de EU doen opdrijven, etc. Het is zaak voor Europese communistische partijen om de samenwerking te verbeteren en het socialistisch perspectief voor het voetlicht te brengen. Nee tegen deze grondwet, voor een socialistisch Europa! Er wordt nagedacht over het opzetten van een eigen campagne (pamflet, partijverklaring etc.). NCPN wil comité 'Grondwet nee' steunen en proberen er aan deel te nemen. Wilco onderzoekt subsidiemogelijkheid.

De NCPN zal geen centrale festiviteiten rondom 1 en 5 mei organiseren. Er is dus alle ruimte voor afdelingen om deel te nemen aan of het organiseren van plaatselijke activiteiten. Aan de raadsverkiezingen van volgend jaar kunnen afdelingen meedoen als zij daartoe mogelijkheden zien. De voorbereidingen daartoe moeten dan nu wel worden gestart. Voor de demonstratie van 19 maart in Brussel roept de partij op om zich via de vakbonden aan te melden.

Scholing: Het voorgestelde scholingsplan is al eerder vastgesteld, het gaat er nu om mensen te vinden die tot scholingsleider geschoold willen worden. Daar is een periode voor nodig, zodat we volgend jaar met de echte scholing kunnen beginnen. Communicatiemiddelen: Gedacht wordt aan het uitgeven van een kaderbulletin.