Verklaring van het CC van de PCPE over Baskenland

Het wordt democratie genoemd, maar dat is het niet!

Er is geen democratie!

Het Centraal Comité van de PCPE (Communistische Partij van de Volkeren van Spanje), bijeen op 2 en 3 april 2005 in Madrid, analyseerde de politieke realiteit van de Spaanse staat en, met het oog op de verkiezingen van 17 april, in het bijzonder die in Baskenland.

We constateren dat, ondanks de nieuwe kijk van de PSOE (Socialistische Partij) op de manier van regeren, de democratie etc., er geen verschil is met de PP (Partido Popular van Aznar, nvdr) in de behandeling van het historische conflict in Baskenland. Met bezorgdheid zien we dat er geen politieke oplossing in zicht is (niet van de legitieme Baskische regering en niet van hen die de gewapende weg niet uitsluiten) en dat in naam van hun 'democratie' het Baskische volk zich niet werkelijk kan uitspreken.

Zowel PSOE als PP richten zich op de verkiezingen. De andere politieke krachten hebben zich hier niet tegen verzet. Enkelen, zoals de PNV, verwachten de stemmen van de verboden Batasuna te krijgen, terwijl anderen denken dat die stemmen niet meer bestaan en dat PSOE en PP samen het Baskenland kunnen gaan regeren. En allemaal berekenen ze het aantal zetels dat ze kunnen verdelen, doordat de vertegenwoordigers van Batasuna er niet meer zullen zijn. De stemmen worden immers verdeeld, ongeacht het opkomstpercentage en de blanco stemmen.

Daarom is de ene na de andere organisatie illegaal verklaard, hetgeen ons terug laat keren naar de donkerste periode uit onze geschiedenis. Eerst was het Herri Batasuna, daarna Batasuna, toen Euskal Herritarrok en later Aukera Guztaik. En nu wordt er gewezen naar de EHAK (Baskische naam) of PCTV (Spaanse naam), een afkorting van Partido Comunista de la Tierra Vasca. Dit is een nieuwe Baskische organisatie en ondanks de grote overeenkomst in naam is dit niet de Baskische PCPE. De argumenten bij iedere nieuwe illegalisering zijn, democratisch en juridisch gesproken, steeds zwakker en lijken veel op de praktijken die de dictator en fascist Francisco Franco toepaste.

De familiebanden van de kandidaten en niet hun daden, het elimineren van elementaire rechten van personen die niet veroordeeld zijn door een rechtbank en andere niet relevante elementen zijn de basis geworden voor de beslissing van een aantal rechtbanken. Ze hebben het bedrog duidelijk gemaakt van de zogenaamde ideologische en politieke onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Hieruit blijkt duidelijk dat deze niets anders is dan één van de tentakels van een oneerlijk economisch en sociaal systeem om alles en iedereen te onderdrukken die zich hiertegen verzet.

Kortom, het CC van de PCPE veroordeelt ronduit de antidemocratische methodes, toegepast in Baskenland door de regering van de PSOE, aangespoord door de PP, die steeds blauwer (franco-aanhangers) wordt. Nog wachten we op de reactie van de partijen die pretenderen links te zijn en de regering Zapatero steunen; hun kiezers zullen om de rekening vragen.

Pas als de politieke oplossingen, die steeds door de communisten zijn voorgesteld, geformuleerd worden, zullen de problemen in Baskenland opgelost worden. Het Baskische volk zal zich moeten uitspreken, het volk zal over zijn eigen toekomst moeten beslissen.

CC van PCPE, Madrid 3 april 2005, vertaling Anne Vervoorn.
Bron: website van de PCPE.