Verklaring door ambassadeur Orlando Requeijo,

permanent vertegenwoordiger van Cuba in de Veiligheidsraad


Kortgeleden vonden in Cuba (tussentijdse) plaatselijke en

provinciale verkiezingen plaats. Een overweldigende meerderheid van de bevolking

bracht haar stem uit.
Geachte Voorzitter,

(...) Aangezien wij een analyse maken van acties om het internationale terrorisme te bestrijden, melden wij dat Luis Posada Carriles, één van de meest weerzinwekkende terroristen van dit halfrond, zich bevindt in Miami City, Verenigde Staten. Zijn advocaat heeft voor zijn cliënt zelfs politiek asiel in de VS aangevraagd vanwege de diensten die hij sinds 40 jaar verleend heeft aan de VS, als lid van de CIA en in de VS-strijdkrachten.

In naam van 'de oorlog tegen het terrorisme' heeft de regering van de VS eenzijdig agressieve oorlogen ontketend waarin duizenden, waaronder meer dan 1500 jongeren, omkwamen en er nog meer zullen volgen. Dit is een schending van het Charter van de VN en van het internationaal recht.

Sinds 11 april jl. heeft de president van de republiek Cuba uitvoerige en betrouwbare informatie overlegd over de criminele achtergrond van genoemde terrorist: over de wijze waarop hij het grondgebied van de VS binnenkwam en over hen die op instructie van de terroristische Cubaans-Amerikaanse Nationale Stichting zijn reis mogelijk maakte van Mujeres in Mexico naar Miami City aan boord van de garnalenvissersboot 'Santrina'.

Mijn regering kan niet begrijpen waarom de VS-regering geen actie heeft ondernomen, geen intensief onderzoek heeft gedaan naar de recente reis van de 'Santrina' en de bemanning niet onmiddellijk heeft opgepakt en ondervraagd. Ook niet de beruchte terrorist Santiago Alvarez Fernández Magrita uit Miami, die Posada Carriles' verblijfplaats kent en hem hielp bij zijn illegale binnenkomst in de VS.

De Amerikaanse wetgeving is hierover duidelijk. Toegang verlenen aan een gezworen terrorist, met name iemand als Posada Carriles, die berucht is, betekent een zeer zwaar misdrijf, gepleegd in een land dat slachtoffer is van de wreedheden van 11 september 2001 (...). Mijn delegatie doet een beroep op de regering van de VS, in het bijzonder zijn president, (zoals president Fidel Castro bij herhaling deed sinds april jl.) om te vragen of hij al of niet weet heeft van de aanwezigheid van terrorist Posada Carriles in de VS en hem te informeren hoe hij zijn verblijfplaats in Miami City kan lokaliseren.

Omwille van de VN-campagnes tegen terrorisme en omwille van de geloofwaardigheid van de door de VS geproclameerde 'oorlog tegen terrorisme' zouden wij het een ernstige zaak vinden als Washington zou besluiten om Posada Carriles te huisvesten of zijn toevlucht zou nemen tot schijnargumenten om hem een verblijf in de VS toe te staan. Gedogen dat deze terrorist vrij rondloopt in volstrekte straffeloosheid en tezelfdertijd langdurige en onrechtvaardige straffen opleggen aan vijf Cubaanse patriotten die tegen het terrorisme streden, is immoreel en onverantwoordelijk; een belediging van alle slachtoffers van terrorisme in de wereld en hun families!

De VS-autoriteiten staan voor een serieus dilemma. Of zij stemmen in met terrorisme door deze persoon te beschermen, óf zij brengen het terrorisme een harde slag toe en, overeenkomstig hun wettelijke verplichtingen, pakken Luis Posada Carriles op en leveren hem uit aan Venezuela, waar hij in 1995 uit gevangenschap ontsnapte. Mijn regering bevestigt haar bereidheid om het recht te dienen door alle informatie over deze terrorist te verstrekken en verzoekt de internationale gemeenschap alert te blijven voor de mogelijkheid dat Posada Carriles het grondgebied van de VS straffeloos verlaat of door interne krachten in de VS gedood wordt, om zo het dilemma op te lossen dat door zijn aanwezigheid in de VS ontstaan is. Wij willen zijn dood niet. Wij willen dat er recht gedaan wordt en dat hij betaalt voor de afschuwelijke misdaden die hij in zijn lange leven als terrorist gepleegd heeft.

Geachte voorzitter, mijn regering herhaalt haar verzoek aan de antiterrorisme commissie van de Veiligheidsraad om volgens resolutie 1373 (2001) de overlegde informatie in de documenten S/2002/15 en S/2004/753 te onderzoeken in de hoop dat er een eind komt aan de straffeloosheid van hen die terroristische activiteiten tegen Cuba hebben gepleegd en nog steeds plegen.

Verenigde Naties, New York, 25 april 2005

Vertaald en ingekort door Thomas Janssen.