Solidariteit met Cuba versterken


 


 

Het is nodig om de politieke inspanningen ter verdediging van socialistisch Cuba te vergroten. In de partij zal de discussie hierover binnenkort, aan de hand van het verslag van de NCPN-delegatie naar Cuba, worden georganiseerd. Inmiddels is het streven om een landelijke demonstratieve activiteit van enige omvang begin juni te organiseren in solidariteit met socialistisch Cuba. Dit met het oog op de besluitvorming in de EU, eind juni, over de mogelijke voortzetting van de EU-sancties tegen Cuba, die nu tijdelijk zijn opgeheven. Om deze actie voor te bereiden roepen we jullie op om aanwezig te zijn op 10 mei om 19.00 uur in Den Haag. Het adres wordt nog nader bepaald. Aanwezig zal zijn Yamila Pita (bekend van haar optreden in Utrecht een paar jaar geleden), verantwoordelijke voor Nederland van het Internationaal Bureau van de Cubaanse CP. Zij zal ingaan op vragen over de huidige politieke situatie in de wererld m.b.t. Cuba en op vragen van strategische aard. Laat wel vooraf weten of je komt. (070-3603676 of 0206825019)