Klassiek en Actueel

"(...) Wij hebben het zwoegen niet nodig, maar we moeten het denken van een ieder, die leert, ontwikkelen en vervolmaken door de kennis van de fundamentele feiten, want het communisme wordt tot een holle frase, tot alleen maar een uithangbord en de communist tot een lege praalhans, als hij niet alle verworven kennis in zijn bewustzijn verwerkt. Jullie moeten je die kennis niet alleen maar eigen maken, jullie moeten je ze kritisch eigen maken, zodat jullie je hersenen niet met nutteloze rommel belast, maar ze verrijkt met kennis van alle feiten, die voor een moderne ontwikkelde mens onontbeerlijk zijn. Een communist die op de gedachte zou komen met het communisme te pronken op grond van de door hem overgenomen, voltooide eindconclusies, zonder zelf een zeer ernstige, moeizame, zware arbeid daarvoor te verrichten, zonder nauwkeurig de feiten te bestuderen waar tegenover hij verplicht is kritisch te staan - een dergelijke communist zou een zeer treurige figuur zijn. Een dergelijke oppervlakkigheid zou beslist verderfelijk zijn. Als ik weet dat ik weinig weet, zal ik zien te bereiken dat ik meer weet; maar als iemand verklaart dat hij communist is en dat men hem niets meer hoeft te leren, zal uit de man alles kunnen worden behalve een communist (...)".

Lenin, redevoering op het Derde Congres van de Communistische Jeugdbond van Rusland, 2 oktober 1920.