Pantserkardinaal Ratzinger wordt paus Benedictus XVI


Een nieuwe visie over de vrouw in de kerk, abortus, het gebruik van het condoom of een andere houding tegenover de progressieve theologen moet je van hem niet verwachten.  

Kurt Coppens

De 78-jarige Duitser Joseph Ratzinger is de nieuwe herder van het katholicisme. Hij laat zich voortaan Benedictus XVI noemen. Wie is deze oude man?

Ratzinger geldt als zeer conservatief. Hij behoort tot de groep van de zogenaamde theocons, die hun naam ontlenen aan de neocons, de neoconservatieven uit de regering-Bush. Ze willen onder andere dat de kerk een veel forser standpunt inneemt tegenover de islam.

Ratzinger heeft nu wel enkele verklaringen afgelegd over de interreligieuze dialoog, maar heeft altijd gezegd dat dit de gelovigen alleen maar meer in verwarring brengt. Een nieuwe visie over de vrouw in de kerk, abortus, het gebruik van het condoom of een andere houding tegenover de progressieve theologen moet je van hem niet verwachten. Als voorzitter van de Congregatie voor de Geloofsleer heeft hij progressieve theologen als Schillebeeckx of Küng altijd bestreden. De Braziliaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff mag zich sinds 1992 zelfs geen priester meer noemen, omdat hij Rome durfde te verwijten dat het te weinig deed voor de armen ...

Wat mogen we verwachten van de nieuwe paus?

Ratzinger sprak zich vorig jaar nog uit tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. "Europa is een cultureel-, geen geografisch continent", zei hij. Andere bedreigingen voor de Katholieke Kerk ziet hij in marxisme, liberalisme, atheïsme, agnosticisme of vaag religieus mysticisme. Een terugkeer naar de zuiver christelijke leer wordt meer dan waarschijnlijk het parool van het nieuwe pontificaat. In zijn beruchte document Dominus Iesus van vijf jaar geleden schreef Ratzinger dat de katholieke leer de enige juiste weg is. Religieus totalitarisme is in zijn ogen nog het beste antwoord op politiek totalitarisme. Ratzinger is ervan overtuigd dat de Katholieke Kerk de vrijheid van de mens het beste dient door die heel duidelijk te beperken. Wie hier vragen bij stelt is in zijn ogen niet goed wijs, want hij en alleen hij belichaamt de "ware" geest van Vaticanum II.

Lid van de Hitlerjugend

Ratzinger was ooit lid van de Hitlerjugend. Hij spreekt daar liever niet over en als hij het toch doet, haast hij zich om te zeggen dat hij geen andere keuze had. Is dat wel zo?

Hij werd lid in 1941, op zijn veertiende en bleef dat tot 1944, toen veel Duitsers deserteerden. De nazi's hadden de oorlog toen al verloren. In 1943 wordt Ratzinger lid van een luchtafweerbataljon in de buurt van een BMW-fabriek, waar dwangarbeiders uit het kamp van Dachau werden tewerkgesteld. Hij zag er hoe de fascisten deze mensen dwongen om 18 uur per dag te werken, hoe ze door ondervoeding en uitputting massaal stierven.

Ratzinger beweert nu dat hij er niets aan kon doen. Hoe kan zo'n man de christelijke waarde 'naastenliefde' in godsnaam belichamen? Bovendien opereerde Ratzinger in een commando dat de vernietiging van deze kampen moest voorkomen. Ook hierover blijft hij vaag, hij beweert dat hij nooit de trekker van een geweer heeft kunnen overhalen wegens een verstuikte vinger.

Begin 1944 trekt hij naar Hongarije om te strijden tegen de oprukkende Sovjet-troepen. Hij legt er mijnen tegen de sovjettanks en is getuige van de vervolging van joden en Hongaren. Toch blijft hij vandaag volhouden dathij het nazisme nooit geholpen heeft!

Ratzinger is de man die de leiding heeft gekregen over het katholicisme. Een man die meegeholpen heeft aan het nazi-rijk, een paus die progressieve elementen binnen het Vaticaan buitenspel zet, een paus ook die terug wil naar het christelijke Europa van vóór de Verlichting, een man die de scheiding van Kerk en Staat klaarblijkelijk niet goed heeft verteerd! En deze man is dan de leider van 1,1 miljard gelovigen.

Woordenlijst

Bevrijdingstheologie: stroming die zegt dat een gelovige zich moet engageren met de bevrijdingsstrijd van de verdrukten. Volgens deze theologie vraagt God de mensen een maatschappij op te richten waarin onderdrukking, ongelijkheid en armoede verdwijnen. De stroming bestond vooral in Latijns-Amerika en verwijst naar de marxistische opvattingen over de emancipatie van de werkende klasse.

Pontificaat: duur van de ambtsuitoefening van de paus.

Bron: Solidair, 27-04-2005