Persbericht van de Communistische Partij van Bohemen en Moravia(*)


Job Pruijser achter de tafel (tweede van links) (Foto CPMB)  


 

Slotresolutie van de Internationale Conferentie van Communistische en Linkse Partijen op 23 en 24 april 2005 te Praag

Zestigjarig jubileum van de Overwinning op het Fascisme en Nazisme

Op 23 en 24 april jongstleden vond in Praag een internationale conferentie plaats, georganiseerd door de Communistische Partij van Bohemen en Moravia (CPBM) en 'Europees Verenigd Links/Noords Groen Links' (de GUE/NGL groep), die zitting heeft in het Europese Parlement. Vertegenwoordigers van 38 communistische en andere linkse partijen uit 33 landen namen deel aan de conferentie.

Het hoofdthema was de actuele opdracht, naar aanleiding van het jubileum van de overwinning van alle krachten ter linkerzijde van de sociaal-democratie. De conferentie benadrukte de beslissende rol van de Sovjet-Unie in de bevrijding van de Europese en Aziatische landen van het fascisme, terwijl het internationale kapitaal de hoop had gevestigd op het fascisme, gevangen in de illusie dat het fascisme alle actieve tegenstanders de mond zou snoeren, ook diegenen die de meest actieve kracht waren in het anti-fascistische verzet in de bezette landen. De deelnemers brachten oprechte hulde aan allen die hebben deelgenomen aan de strijd tegen fascisme.

De conferentie verwierp met kracht de toenemende demagogie gericht op het vervalsen van de werkelijkheid voor de huidige generaties. Vervalsen van de werkelijkheid over wie schuld had aan het ontstaan van het fascisme en de Tweede Wereldoorlog, en over wie het meest hebben bijgedragen aan en opgeofferd hebben voor het verslaan van het fascisme en het afdwingen van een democratische afloop van de Tweede Wereldoorlog. De waarheid over al deze zaken illustreert, op een overweldigende manier, de vreedzame, humanistische, democratische taak van het socialisme en haar actieve aanhangers. Dit zou echter veel meer uitgedragen moeten worden in de strijd tegen de manipulatie van de publieke opinie, die is bedoeld voor het versterken van de huidige campagne, gericht op het uithollen en verdoezelen van de politieke resultaten van de Tweede Wereldoorlog.

Perspectieven van het socialisme

Op de eerste dag van de conferentie stonden de perspectieven van het socialisme op de agenda, een onderwerp waaraan de internationale communistische beweging geen aandacht heeft geschonken in een forum met zo'n brede vertegenwoordiging, sinds het einde van de tachtiger jaren. Gebaseerd op de ervaringen in hun eigen landen toonden een aantal conferentiedeelnemers aan dat de liquidatie van het socialisme in Europa, die in die tachtiger jaren plaatsvond, niet de beloofde resultaten heeft opgeleverd. Terwijl een klein aantal van de 'winnaars' omhoogschoot, in sommige gevallen zelfs tot het niveau van de 'dollar miljardairs', werd het grootste deel van de bevolking van Oost-Europa beroofd van de meeste van haar sociale verworvenheden. Een aanzienlijk deel van de Oost-Europeanen heeft geen rechtvaardig toekomstperspectief, of zelfs maar de levensstandaard die zij voorheen hadden. De nationale rijkdom van deze landen is geroofd door zowel buitenlands kapitaal als door de eigen 'nieuwe elites', onder omstandigheden die zelfs in veel voormalige kolonies nauwelijks denkbaar waren. In plaats van de luid verkondigde voorspoed leidden deze ontwikkelingen tot een economisch verval, in een aantal landen zelfs van een grotere omvang dan tijdens de Hitler-agressie.

De negatieve verandering in het internationale machtsevenwicht wordt uitgebuit door krachten die streven naar het volledig afbreken van de sociale en democratische rechten van de werkende klasse in zowel de westerse- als de ontwikkelingslanden.

De conferentie had grote waardering voor de successen van de Volksrepubliek China, die gedurende meer dan twee decennia wereldwijd een vooraanstaande plaats weet vast te houden in de economische groei en zich steeds meer ontwikkelt tot een motor van betekenis voor en het centrum van de wereldeconomie.

Veiligheids- en verdedigingsbeleid in Europa

Het tweede deel van de conferentie werd gewijd aan de urgente kwesties met betrekking tot het veiligheids- en verdedigingsbeleid in Europa. Een veelbelovende ontwikkeling voor Europa waren de resultaten van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa van 1975 en de daaropvolgende stappen, die leidden tot een aanzienlijke afname van de spanning, een geleidelijke afname van de omvang van legers en bewapening en tot verdere maatregelen in de richting van de verdieping van een wederzijds vertrouwen.

De ommekeer kwam na de ingrijpende veranderingen in Centraal- en Oost- Europa na 1989, die resulteerden in een nieuwe verdeling van de krachten.

Veel deelnemers aan de conferentie vestigden de aandacht op een toenemende politiek van inmenging van buitenlands kapitaal en machtscentra in de binnenlandse aangelegenheden van staten, waarmee zij proberen met slogans als 'het ontwikkelen van de democratie', 'verdedigen van mensenrechten' en dergelijke, om voor hen gunstige omstandigheden, politieke vertegenwoordigers en regimes te installeren die niets te maken hebben met het ontwikkelen van democratie; de democratie zelfs vaak juist belemmeren.

De deelnemers hadden waardering voor de zeer open en democratische sfeer van de conferentie in Praag, waarbij, naast de overeenstemming over de basiskwesties, ook de bestaande verschillen in opvatting naar voren kwamen, op een vriendschappelijke en constructieve manier.

(*) De resolutie is aanzienlijk ingekort. In volgende nummers komen we nog terug op het document. Vertaling J. Bernaven.

Deelnemerslijst CPBM en GUE/NGL

60e Jubileum van de Overwinning op het Fascisme en Nazisme

Internationale Conferentie 23 en 24 april 2005 te Praag

 • GUE/NGL Groep in het Europees Parlement
  Helmut Markov en Tobias Pflueger
 • Communistische Partij van Oostenrijk
  Walter Baier, voorzitter
 • Communistische Partij van de Balearen Sergey Vozniak, lid van het Bureau van het Centraal Comité
 • Partij van de Arbeid België
  Herwig Lerouge, lid van het Centraal Comité en hoofd van de Onderzoeksafdeling
 • Communistische Partij van Brittannië Simon Renton, lid van het dagelijs bestuur en redactie van Communist Review
 • Communistische Partij van Bulgarije
  Paunov Alexander Dimitrov, eerste secretaris
 • Communistische Partij van China
  Zhou Rulai, plaatsvervangend hoofd van een Sectie van de Afdeling Internationale Betrekkingen van het Centraal Comité
  Gong Juan, plaatsvervangend hoofd van een Divisie van de Afdeling Internationale Betrekkingen van het Centraal Comité
 • Socialistische Arbeiders Partij van Kroatia
  Kapuralin Vladimír, lid van het Presidium, hoofd van de Internationale Afdeling
 • Communistische Partij van Cuba
  Alvarez Gerardo Suarez, hoofd van de Sectie Oost-Europa van de Internationale Afdeling van het Centraal Comité
 • AKEL (Cyprus)
  Aristos Damianou, lid van het Bureau Europese Betrekkingen van AKEL
 • Communistische Partij in Denemarken
  Joergen Madsen, lid van het Dagelijks Bestuur en Rokle Carlsson
 • Communistische Partij van Denemarken
  Hedin Henrik Stamer, voorzitter
 • Communistische Partij van Finland
  Yrjö Hakanen, voorzitter
 • Franse Communistische Partij
  Daniel Durant, lid van de Commissie Internationale Betrekkingen, verantwoordelijk voor Vrede en Veiligheidsvraagstukken
 • PDS (Duitsland)
  Hans Modrow, erevoorzitter
  Helmut Ettinger, plaatsvervangend hoofd van de Internationale Afdeling
 • Duitse Communistische Partij - DKP
  Heinz Stehr, voorzitter en Hubert Kniesburges
 • Communistische Partij van Griekenland
  Thanassis Pafilis, lid van het Centraal Comité en het Europees parlement
 • Synaspismos (Griekenland)
  Maria Ioannou-Frangaki, lid van het Centraal Comité en de Internationale Afdeling
 • Hongaarse Arbeiders Partij
  Szabó Laszlone, lid van het Centraal Comité
 • Partij van Italiaanse Communisten
  Venier Iacopo, verantwoordelijke voor de Internationale Afdeling, lid van het Nationaal Secretariaat
 • Partij van de Communistische Heroprichting (Italië)
  Ivan Nardone, lid van het Nationaal Politiek Comité
 • Japanse Communistische Partij
  Nobuyuki Asada, lid van het Europees Bureau van (partijkrant) Akahata
 • Koreaanse Arbeiders Partij
  Ri Pyong Gap, ambassadeur van de DPRK in Praag
 • Socialistische Partij van Letland
  Rubiks, Alfréds, voorzitter
 • Libanese Communistche Partij
  Cotaiche Moufid, lid van het Politbureau, hoofd van de Afdeling Internationale Betrekkingen
 • Socialistische Partij van Litouwen
  Bastione Valentina, lid van de Partijraad en oorlogsveteraan
 • Nieuwe Communistische Partij van Nederland
  Job Pruijser, voorzitter
 • Communistische Partij van Polen
  Karol Beata, lid van het Centraal Comité
 • Portugese Communistische Partij
  Nunes Albano, lid van het Secretariaat en van het Politiek Bureau
 • Partij van de Socialistische Alliantie (Roemenië)
  Moldovan Virgil
 • Communistische Partij van de Russische Federatie
  Romanov Valentin, lid van het Presidium van het Centraal Comité en lid van het parlement (Doema)
 • Nieuwe Communistische Partij van Joegoslavië (Servië en Montenegro)
  Vujichich Ljubicha, lid van het Politiek Bureau
 • Communistische Partij van Slowakije
  Ondriaë Karol, vice-voorzitter
  Gregor Ján, vice-voorzitter
 • Verenigd Links (Spanje)
  Perdéro Jose Maria, lid van de Internationale Afdeling
 • Communistische Partij van Turkije
  Nalcaci Erhan, lid van het Centraal Comité
 • Partij van de Arbeid (EMEP) (Turkije)
  Surek Kamil Tekin, lid van het dagelijks bestuur van het Centraal Comité
  Cosar Gaye, lid van het Bureau Internationale Betrekkingen
 • Communistische Partij van de Oekraïne
  Kriuchkov Georgij, lid van het Centraal Comité en van het parlement
 • Communistische Partij van Vietnam
  Nguyen Manh Hung, bestuurder van de Afdeling voor Algemeen Onderzoek, van de Internationale Commissie van het Centraal Comité
  Nguyen Thi Thanh Thuy, deskundige van de Afdeling Oost-Europa en de Baltische Staten