FINANCIELE CAMPAGNE VOOR PARTIJ EN KRANT 2006

Resultaat Kerst-Nieuwjaar-etappe groeit in januari door van 3500 naar bijna 3800 euro!

2006 is begonnen met een paar belangrijke maar ook kostbare activiteiten:

  1. We zitten nu middenin de VERKIEZINGSCAMPAGNES: zeven gemeentelijke campagnes vragen flinke uitgaven van de partij en haar afdelingen. Bovendien willen we het verkiezingsfonds voor Tweede Kamer-verkiezingen in 2007 al dit jaar gaan aanvullen.
  2. Ter gelegenheid van de herdenking 65 jaar FEBRUARISTAKING 1941 maken NCPN en CJB samen een herdruk van onze brochure die we ter gelegenheid van de 60ste herdenking maakten. Dit vraagt een forse investering. Maken we dat met vele (kleine) giften mogelijk of zit er hiervoor een groot financieel gebaar in de lucht?
  3. Onze partij en krant organiseerden in januari een VIERLANDENCONFERENTIE over de noodzakelijke gezamenlijke strijd tegen de neoliberale Europese politieke agenda (De Lissabonstrategie) (zie in deze krant). Buitenlandse delegaties en vakbondsactivisten waren te gast in een conferentieruimte. Als gastheer droeg Nederland deze keer de kosten. Deze zeer gewaardeerde en noodzakelijke bijeenkomst, want concrete samenwerking van West-Europese partijen is een voorwaarde voor succesvolle nationale strijd, betekende een forse financile investering.

De prima start van de financiële campagne 2006 is dus hard nodig.
En vooral ook een succesvolle voortzetting ervan. Een deel van de lezers van Manifest beet hier de kop af: een ander deel zal ook met kleine of grotere bedragen in beeld moeten komen. Gebruik daarom elke toegezonden acceptgirokaart!

Vorige maand vielen ook de rekeningen voor abonnementsgeld in de bus. Een extra aanslag op de portemonnee.

Nu is er misschien weer ruimte om aan de Financiële Campagne te denken.
Vele kleine en grotere giften samen maken ons sterk. Op naar de 5000 euro!!
Een partij in beweging kost geld. Steun de NCPN juist nu de aanvallen op het levenspeil toenemen. Het belang van de rol van communisten werd nog eens extra onderstreept door de aanval van de Raad van Europa op de theorie van de klassenstrijd, onze theorie! De theorie van de communisten. Strijd loont! Zonder strijd geen behoud en verbetering van de levensomstandigheden.

Verantwoording tot 1 februari:

J.A.te V.15,-;J.B.te E.5,-;F.A.te Z.12,-;B.B.te A.15,-;M.B.te G.20,-;T.B.te D.30,-;G.B.te A.15,-;F.B.te U.60,-;B.B.te A.25,-;S.B.te A.10,-;H.B.te R.15,-;W.B.te L.10,-;A.B.te TE.10,-;J.B.te A.10,-;L.B.teS.10,-;C.B.te A.20,-;T.B.teZ.25,-;P.C.te L.15,-;J.D.te A.10,-;C.D.te U.100,-;H.D.te G.100,-;P.D.te Z.10,-;N.E.te H.10,-;B.F.te G.50,-;C.F.te K.15,-;W.F.te L.20,-;J.F.C.te A.10,-;W.G.te H.20,-;J.G.te IJ.10,-;J.G.te H.50,-;O.G.te G.25,-;H.G.te G.5,-;A.H.te IJ.50,-;H.H.te D.50,-;K.H.te G.100,-;M.H.te A.13,50;B.H.te T.100,-;F.H,te A.10,-;H.H.te G.30,-;J.J.te W.5,-;H.J.te G.25,-;H.K.te W.8,-;R.K.te A.70,-;M.K.te L.10,-;G.K.te H.15,-;B.K.te D.20,-;S.E.te B.10,-;K.L.te G.20,-;J.L.te L.5,-;M.M.te H.30,-;F.M.te A.45,-;M.M.te V.10,-;R.M.te E.25,-;W.M.te D.50,-;O.N.te A.30,-;A.N.te A.25,-;H,N,te E.5,-;C.N.te G.10,-;H.O.te D.25,-;D.O.te B.25,-;F.P.te R.25,-;A.P.te A.12,-;J.P.te L.27,-;L.P.te C.10,-;G.P.te L.25,-;J.Q.te B.10,-;J.R.te M.50,-;H.R.te A.100,-;J.R.S.te D.25.-;P.R.te G.25,-;E.S.te A.70,-;S.S.te L.10,-;R.S.te A.15,-;J.S.te HH.25,-;P.S.te W.25,-;L.S.te H.12,50;G.S.te M.100,-;G.S,te A.15,-;A.S.te R.25,-;N.S.te R.6,-;O.S.te A.10,-;J.S.te A.25,-;K.S.te B.10,-;W.S.te A.30,-;J.S.te A.25,-;B.S.te R.15,-;W.T.te V.30,-;A.T.te A.10,-;M.TS.te H.30.-;J.TZ.te L.25,-;W.V.te T.25,-;G.V.te E.5,-;M.V.te U.18,-;A,V.te A. 15,-;C.V.te H.5,-;G.V.te A.10,-;T.V.te A.4,-;D.V.te T.35,-;E.V.te U.20,-;B.W.te O.50,-;H.W.te R.20,-;K.W.te H.5,-;L.W.te G.25,-;N.WK.te B.50,-;G.W.te E.70,-;A.Y.te R.5,-;R.Z.te A.15,-; plus 1000,- afd.Lemsterland!

Tussenstand 3793 euro

Namens de financiële commissie van NCPN en MANIFEST, Job Pruijser.