Op 24 januari jl., in Beijing, namen Hu Jintao (tweede van links), de Chinese president en tevens secretaris-generaal van de Communistische Partij van China (CPC), en andere staatsleiders deel aan een bijeenkomst met niet-communistische partijen, de Chinese Federatie van Industrie en Handel en publieke personen die geen relatie hebben met de CPC. (Xinhua Photo)  


 

CPC werkt samen met andere maatschappelijke krachten

Redactie buitenland

Op dinsdag 24 januari jl. riep president Hu Jintao de leden van alle politieke partijen, sociale organisaties en etnische groepen op om gezamenlijke inspanningen te verrichten voor het bevorderen van de hervormingen, modernisering en het openstellen van China.

De grote zaak van de opbouw van het socialisme, passend bij de kenmerken van China, vereist de gezamenlijke inspanningen van mensen over het hele land, en dit wordt onderstreept door de hoogste leiding. Dit zei Hu tijdens een bijeenkomst die werd bezocht door de leiders van alle niet-communistische partijen, de Chinese Federatie van Industrie en Handel en publieke personen die geen relatie hebben met de CPC. Namens het Centraal Comité van de CPC en de Staatsraad bracht Hu aan alle aanwezigen de beste wensen over voor het nieuwe jaar.

Terwijl zij hun waardering uitspraken voor de vooruitgang die China heeft geboekt onder leiding van de CPC, brachten de deelnemers ook ideeën en voorstellen naar voren voor het opstellen en implementeren van China's meerjarenprogramma 2006-2010 voor economische en sociale ontwikkelingen en de opbouw van een op innovatie gericht land. Zij spraken de vastbeslotenheid uit om voort te gaan met het systeem van samenwerking en overleg met meer partijen, onder leiding van de CPC.

Hu bedankte de niet-communistische partijen, de Chinese Federatie van Industrie en Handel en publieke personen die geen relatie hebben met de CPC voor hun inspanningen bij de deelname aan staatsaangelegenheden en democratisch toezicht, evenals hun bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling van China, de sociale stabiliteit en nationale hereniging.

Ondanks de opvallende vooruitgang, "moeten we nuchter blijven en moeten we beducht zijn op de tegenstellingen en uitdagingen die voor ons liggen, evenals de bestaande tekortkomingen en problemen", zei de president.

Hij sprak de hoop uit dat de niet-communistische partijen, de Chinese Federatie van Industrie en Handel en publieke personen die geen relatie hebben met de CPC een rol zullen blijven spelen in de hervorming, ontwikkeling en stabiliteit van China. Daarnaast sprak Hu de hoop uit dat zij nog meer adviezen zullen geven over en bijdragen aan de economische ontwikkeling van China, het democratisch proces, de sociale stabiliteit en harmonie en zich zullen inspannen om de totale bevolking de vruchten te laten plukken van de ontwikkeling van China.

Bron: Xinhuanet, Beijing, 24-1-2006, vertaling J. Bernaven.