Premier Wen: maatregelen voor verbetering van veiligheid op werk

Redactie buitenland

De Chinese premier Wen Jiabao heeft toelichting gegeven over een reeks van maatregelen om de veiligheid op het werk te verbeteren, inclusief meer investeringen in veiligheidsvoorzieningen. De maatregelen zijn bedoeld om de toename van het aantal fatale ongelukken in de kolenmijnen en andere sectoren terug te dringen.

In een toespraak tijdens een nationale teleconferentie over arbeidsveiligheid, die dinsdag 17-1 eindigde, zei de premier dat het waarborgen van de veiligheid op het werk één van de belangrijkste verantwoordelijkheden is van de regering, op verschillende niveaus. Economische ontwikkeling moet gebaseerd zijn op arbeidsveiligheid en mag nooit bereikt worden ten koste van de arbeiders of het leven van arbeiders, aldus de premier.

Een reeks van fatale ongelukken die de afgelopen maanden plaatsvond in kolenmijnen en andere industrieën heeft voor de betrokkenen geleid tot grote verliezen, zowel van levens als van bezittingen, en laat zien dat er nog steeds sprake is van een ernstige situatie in China waar het de arbeidsveiligheid betreft, zei de premier tijdens de conferentie.

Met betrekking tot maatregelen om de veiligheid op het werk te bevorderen in de nabije toekomst, zei de premier dat leidende functionarissen op zowel landelijk, provinciaal, gemeentelijk als stadsniveau de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen om de arbeidsveiligheid te waarborgen. Veiligheid op het werk wordt het belangrijkste criterium om het functioneren van leidende regeringsvertegenwoordigers te beoordelen, zei de premier. Er zal een evaluatiemethode met betrekking tot arbeidsveiligheid worden ontwikkeld. Wen zei dat China economische maatregelen zal nemen die helpen de arbeidsveiligheid te verbeteren, zoals de noodzakelijke reservering van budget ten behoeve van arbeidsveiligheid en economische compensatie voor letsel of overlijden ten gevolge van een bedrijfsongeval.

Met betrekking tot de veiligheid in de kolenmijnen zei de premier dat China de reorganisatie van deze sector wil bevorderen, door het aanmoedigen van grote kolenmijnenbedrijven te fuseren met kleinere bedrijven, omdat de grote bedrijven meestal meer aandacht besteden aan veiligheid op het werk.

De centrale regering zal de financiering van technologische maatregelen voor het verbeteren van de arbeidsveiligheid in de kolenmijnen in staatseigendom verhogen via verschillende kanalen, zei de premier.

Volgens premier Wen zal China ernaar streven om alle kolenmijnen in staatseigendom binnen twee jaar te voorzien van faciliteiten voor arbeidsveiligheid, om in ongeveer twee jaar tijd het aantal grote, fatale door gas veroorzaakte explosies in kolenmijnen drastisch te verminderen. Wen zei dat China het programma zal afmaken waarbij kleine kolenmijnen, die kwetsbaarder zijn met betrekking tot ongelukken in relatie tot arbeidsveiligheid, worden gecontroleerd en aangepast.

De premier benadrukte dat de regels voor veiligheid op het werk letterlijk opgevolgd moeten worden en dat een programma voor 'trainingen arbeidsveiligheid' geïntroduceerd zal worden, zodat iedere werknemer de noodzakelijke voorlichting krijgt over veiligheidsverordeningen en voorschriften. Hij riep op tot hardere maatregelen om degenen te straffen die verantwoordelijk worden gehouden voor ongelukken en het nalaten van het uitvoeren van wetten voor arbeidsveiligheid.

Wen zei dat China macro-economische maatregelen zal nemen om het spanningsveld rond arbeidsveiligheid weg te nemen, zinspelend op de voortdurende pogingen om de vraag naar kolen af te laten nemen, door het inperken van investeringen in energieprojecten of in sectoren die te kampen hebben met overcapaciteit. Wat betreft de invoering van deze belangrijke maatregelen ter bevordering van de arbeidsveiligheid, herhaalde de premier dat regeringsvertegenwoordigers de besluiten van de centrale autoriteiten moeten opvolgen en hun investeringen in kolenmijnen moeten stopzetten. Kolenmijnen die illegaal blijken te zijn en niet voldoen aan de veiligheidsmaatstaven zullen gesloten worden.

De premier spoorde de lokale regeringsleiders aan om tijd vrij te maken voor het controleren van de verbetering van kleine kolenmijnen tijdens de komende vakantieperiode, in verband met het Chinese Nieuwjaar, dat op 29 januari begint.

In relatie tot de arbeidsveiligheid in de belangrijkste industrieën en openbare plaatsen tijdens de vakantieperiode, riep de premier op tot verbetering van de inspanningen met betrekking tot toezicht en management in deze industrieën en publieke plaatsen, want in openbare gelegenheden moeten mogelijke verborgen gevaren geëlimineerd worden.

Bron: Xinhuanet, Beijing, 24-1-2006, http://www.chinaview.cn, vertaling J.Bernaven.