Weg met de Europese 'Lissabon-dictaten'


Den Haag, maandag 23 januari 2006: Invalide en gehandicapte mensen voor het gebouw van de Tweede Kamer. Het kostte moeite om er te komen, maar zij willen hun strijdbaarheid en verzet ondanks dat tonen. De mensen lieten een krachtig protest horen tegen verslechteringen van hun verworvenheden door het asociale kabinet, geleid door CDA'er Balkenende. Stop de neoliberale afbraak van de verzorgingsstaat. Weg met de Europese 'Lissabon-dictaten'.