HERDENK DE FEBRUARISTAKING 1941


 

Zaterdag 25 februari wordt in Amsterdam de Februaristaking van 1941 herdacht. Het is dit jaar 65 jaar geleden dat Amsterdam, Zaanstreek, Kennemerland, 't Gooi en Utrecht twee dagen staakten tegen het onmenselijke optreden van de fascistische Duitse bezetters jegens onze joodse medeburgers. Deze staking staat symbool voor de bereidheid van de bevolking om samen pal te staan tegen fascisme, racisme en terreur.

De NCPN roept u op om op zaterdag 25 februari 2006 in Amsterdam deel te nemen aan de herdenking bij de dokwerker op het Jonas Daniël Meijer plein. De aanvang van de herdenking is 16.45 uur. Het defilé langs de Dokwerker begint om 17.00 uur. Bloemstukken kunnen vanaf 12.00 uur worden bezorgd in de Mozes & Aäronkerk aan het aangrenzende Waterlooplein. Daar kunnen deze tot 18.00 uur worden afgehaald voor het defilé.

Burgemeester Job Cohen over Februaristaking

Hieronder een deel van de speech van de Amsterdamse burgemeester Job Cohen tijdens de bijeenkomst van de ABVAKABO-afdeling Amsterdam ter gelegenheid van de herdenking van de Februaristaking op 25 februari 2005. Bij de productie van een lovenswaardig ABVAKABO-herdenkingsboekje ter gelegenheid van de 65ste herdenking, waren er weer enige schermutselingen over de juiste toedracht van de rol van de CPN en de Sovjet-Unie. Het is daarom goed om even stil te staan bij de sterke speech die burgemeester Cohen 'biinenskamers' hield.

"Dames en heren,

Vandaag 64 jaar geleden kwam een week van onrust tot een uitbarsting. Wij spreken over februari 1941, de anti-joodse maatregelen van de Duitsers begonnen steeds meer verzet op te roepen. Vechtpartijen met WA'ers op het Rembrandtplein en stakingen bij de scheepswerven mondden uit in gewelddadige razzia's van de Duitsers, waarbij de jodenbuurt werd afgesloten en 427 jonge mannen werden opgepakt en gedeporteerd. Deze mensenjacht - waar vanwege de zaterdagmarkt ook vele niet-joden getuige van waren - wekte hevige verontwaardiging. In de avonduren van 24 februari vond op de Noordermarkt een korte openluchtbijeenkomst plaats, waar de plannen voor een grootscheepse staking bekendgemaakt werden. Nog dezelfde nacht werd op vele adressen in de stad het door de illegale CPN vervaardigde manifest 'Staakt, staakt, staakt !!!' gestencild.

De volgende ochtend begon het - in alle vroegte - bij de tramremises. Maar al snel volgden de grote werven, gemeentelijke diensten, bedrijven en scholen. Duizenden gaven gehoor aan de oproep aan het "werkende volk van Amsterdam". De algemene staking tegen de Duitse onderdrukking was in de loop van de ochtend van die 25e februari 1941 een feit.

"Beseft de enorme kracht van uw eensgezinde daad", was de leus.

Vandaag 64 jaar geleden toonden stakers jong en oud, arm en rijk zich solidair met hun onderdrukte en opgejaagde joodse stadsgenoten. De Februaristaking was een daad van moed, van solidariteit en van verzet.

Ik dank u voor uw aandacht."