Tegen de pogingen om de rechten van de Palestijnse bevolking in te perken


Palestijnse verkiezingen: De islamitische wereld reageert verdeeld op de overwinning van Hamas. Voor sommigen is het een zegen, maar voor pro-westerse regimes als Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië is er reden tot ongerustheid. Secretaris-Generaal van de Arabische Liga, Amr Moussa, spoort Hamas aan om zijn standpunt in overeenstemming te brengen met het Beiroet-initiatief. Dit is de Arabische erkenning van Israël op voorwaarde dat Israël zich terugtrekt overeenkomstig VN-resoluties.  


 

Communistische Partij van Israël

"Het success van Hamas bij de Palestijnse parlementsverkiezingen brengt belangrijke veranderingen voor wat betreft de gang van zaken in de bezette gebieden met zich mee, die van directe invloed zijn op het Israëlisch-Palestijnse conflict en het gehele Midden-Oosten", verklaarde het Politiek Bureau van de CPI op 27 januari.

In zijn verklaring benadrukt het Politiek Bureau het feit dat Hamas dankzij het officiële beleid van Israël en de Verenigde Staten sterker kon worden. Het gevaar bestaat dat de Israëlische regering de overwinning van Hamas in de nabije toekomst met steun van de Verenigde Staten als excuus zal gebruiken om militaire actie te ondernemen tegen de Palestijnen en Iran.

Enerzijds de voortdurende officiële Israëlische bezettingspolitiek die volledig ondersteund wordt door de Verenigde Staten, het lijden dat voortkomt uit de decennialange bezetting, de duizenden doden, de niet-aflatende bouw van nederzettingen en de scheidingsmuur; en anderzijds de weigering van de Isralische regering om de onderhandelingen met de Palestijnen te heropenen, het nalaten om het leger uit de Gazastrook terug te trekken en de nederzettingen af te breken, hebben de Palestijnse Autoriteit verzwakt en Hamas versterkt. Hierbij komt nog de zwakte van de Palestijse Autoriteit en de onthullingen van corruptie. Dit alles heeft veel Palestijnen ertoe gebracht hun stem uit protest tegen Fatah te schenken aan Hamas.

Allang geleden hebben we de eerste Palestijnse opstand, die voortkwam uit de bevolking, toegejuicht en de tweede, die militair van aard was, bekritiseerd. Onze inschatting was dat gewapende strijd en terroristische activiteiten niet zouden leiden tot het einde van de bezetting maar eerder tot een grotere agressie van de bezettingsmacht.

In september 2005 publiceerde de CPI een strategische studie waarin Sharon's terugtrekkingsplan voor de Gazastrook geanalyseerd werd. Deze studie bevatte de aanname dat de terugtrekking gevolgd zou worden door een omwenteling in zowel de Israëlische als de Palestijnse politieke arena. Met de overwinning van Hamas en de talrijke veranderingen die al hebben plaatsgevonden op de politieke landkaart in de politieke partijen in Israël, is deze voorspelling bewaarheid.

De leiding van Kadima, Likoed en de Arbeiderspartij haastten zich te verklaren dat Israël na de zege van Hamas geen gesprekspartner aan Palestijnse kant heeft. De waarheid is echter dat de afgelopen tien jaar gekenmerkt werden door de weigering van de Israëlische regeringen om te komen tot welke politieke besprekingen dan ook die zouden leiden tot het einde van het conflict door de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. In plaats van dat de Israëlische regeringen komen tot een vredesakkoord dat gebaseerd is op de grenzen van 4 juni 1967 zijn ze overgegaan tot de uithongering van de Palestijnse bevolking en het opsluiten ervan achter muren. Het land van de Palestijnen is geroofd en in de bezette gebieden is een politieke en fysieke apartheid ingesteld.

De CPI verwacht dat het succes van Hamas de rechtse krachten in Israël en de weigerachtige houding van de Israëlische regering zal versterken. De CPI waarschuwt voor alle pogingen van de Israëlische gevestigde orde om de resultaten van de Palestijnse parlementsverkiezingen te misbruiken als rechtvaardiging voor een verheviging van de onderdrukking, een verdere inbeslagname van grondgebied en voor een racistische uitsluitingscampagne tegen de Arabisch-Israëlische burgers.

De CPI roept iedereen in Israël die naar vrede streeft, Joden en Arabieren, op alle pogingen om de Palestijnse bevolking buiten de wet te stellen en de politieke samenzweringen van de Israëlische leiders met de regering Bush tegen een rechtvaardige vrede en Palestijnse onafhankelijkheid te bestrijden. We zullen onze strijd voor de ontruiming van alle gebieden die in 1967 bezet werden en voor een algehele en rechtvaardige Israëlisch-Palestijnse vrede met verhevigde kracht voortzetten.

Vertaling Frans Willems.