Persverklaring internationale conferentie communistische partijen

Persbericht: Partij van de Arbeid van België

Brussel, 21 januari 2006


 


De voorzitter van PACE (Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa), CDA-er René van der Linden.  


 

Europese communistische partijen houden succesvolle meeting in Brussel tegen anticommunistische ontwerpresolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Op zaterdag 21 januari had een meeting van communistische en arbeiderspartijen plaats in Brussel. Op de plenaire zitting van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PVRE) in Straatsburg ligt op 25 januari een anticommunistiche ontwerpresolutie voor met als titel "Noodzaak van een internationale veroordeling van de misdaden van de voormalige totalitaire communistische staten". Doel van de communistische meeting in Brussel was die ontwerpresolutie te kritikeren en er tegenin te gaan. Delegaties van 15 communistische partijen, waarvan 13 Europese, namen eraan deel. Vijfentwintig andere partijen konden niet aanwezig zijn of stuurden een solidariteitsboodschap.

In de inleidende sessie plaatste Annie Lacroix-Riz, professor hedendaagse geschiedenis aan de Universiteit van Parijs VII, de huidige anticommunistische aanvallen in een historisch kader. Meester Jan Fermon deed de juridische implicaties ervan uit de doeken. Cyrille Sironval, de 84-jarige vroegere commandant van de gewapende stadspartizanen in bezet Brussel tijdens de Tweede Wereldoorlog, bracht een sterk en indringend getuigenis.

Het grootste deel van de conferentie was gewijd aan papers van de 15 deelnemende communistische partijen. Elk vanuit haar eigen gezichtspunt en ervaring, veroordeelden ze allen de voorgestelde ontwerpresolutie als een alomvattende aanval op de geschiedenis, het heden en de toekomst van het communisme. De deelnemers waarschuwden dat de resolutie de misdaden van het nazisme minimaliseert en de deur wijd open zet voor een grootscheepse aanval op de democratische rechten en voor verdere reactionaire maatregelen. Ze waarschuwden er ook voor dat de resolutie imperialistische aanvallen tegen de socialistische landen rechtvaardigt en kan leiden tot het verbod op communistische partijen. Tenslotte wezen ze op het gevaar dat zulke anticommunistische maatregelen zouden betekenen voor syndicalisten, studenten- en jongerenactivisten en democraten.

De deelnemers riepen alle democratische en vredelievende parlementsleden uit de verschillende lidstaten van de Raad van Europa op om de anticommunistische ontwerpresolutie krachtig te verwerpen. Ze namen zich voor om de breedst mogelijke protestbeweging op touw te zetten tegen elke huidige en toekomstige anticommunistische aanval. Als concrete invulling hiervan drukten ze hun solidariteit uit met de Communistische Jeugdvereniging (KSM) van de Tsjechische Republiek, die bedreigd wordt met een verbod door het Tsjechisch ministerie van Binnenlandse Zaken, en protesteerden ze fel tegen elke dergelijke bedreiging of maatregel.

Verschillende delegaties riepen op voor een protestdemonstratie op dinsdag 24 januari in Straatsburg, om 11 uur, met een betoging van de 'Place de la Republique' - tegenover de Opera - naar het 'Palais de l'Europe' waar de PVRE bijeenkomt om de ontwerpresolutie te bespreken en erover te stemmen. Er zal ook een persconferentie plaatsvinden, om 12 uur. Democratische organisaties en personaliteiten, en communistische partijen uit Griekenland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk zullen aan de protestactie deelnemen. Ze zullen een delegatie vergezellen die protestmoties en petities met duizenden handtekeningen zullen overhandigen aan Mr. René Van der Linden, de Voorzitter van de PVRE.

De volgende partijen namen deel aan de conferentie in Brussel:

 1. Partij van de Arbeid van België
 2. Communistische Partij van Cuba
 3. Communistische Partij van Bohemen en Moravië (Tsjechische Republiek)
 4. Communistische Partij van Denemarken
 5. Pôle de Renaissance Communiste en France
 6. Union des Révolutionnaires-communistes de France
 7. Duitse Communistische Partij
 8. Communistische Partij van Griekenland
 9. Rete dei Comunisti (Italië)
 10. Socialistische Partij van Letland
 11. Communistische Partij van Luxemburg
 12. Communistische Partij van de Filippijnen
 13. Nieuwe Communistische Partij Nederland
 14. Communistische Partij van de Volkeren van Spanje
 15. Communistische Partij van Groot-Brittannië (marxistisch-leninistisch)