Amersfoort

Stem Lijst 8!

 1. Hein van Kasbergen
 2. Andreas Thedieck
 3. Piet Schouten


EERST DE MENSEN, NIET DE WINST!

De NCPN in '92 opgericht is de voortzetting in de beste traditie van de CPN. Zij wil een socialistische samenleving waar geen plek is voor de 'vrije markt'. Iedereen produceert naar vermogen en ontvangt naar behoefte. Dit wordt via een meerjarenplan aangepakt. De opbrengst uit hoofd en handarbeid is voor en van iedereen. Voorlopig gaan we voor onderstaande eisen.

Onze punten:

 1. Rijken betalen de 'crisis' ('miljonairsheffing' en verhoging van de OZB voor dure huizen)
 2. Bevolking geen valse onveiligheid aanpraten. Gelijkheid vergroot veiligheid.
 3. Stop omkoping en achterkamerpolitiek (Vahstahl, Smink). Meer invloed Amersfoorters, jaarlijks referendum per computer zoals Stemwijzer.
 4. Wijkraden en belangengroepen krijgen geld voor projecten. Uitvoering door Gemeenteraad.
 5. Vrijstellingsgrens gemeentelijke belastingen omhoog. Lagere lasten ook voor modaal.
 6. Nutsbedrijven (energie, kabel, etc) terug in gemeenschapshanden.
 7. Oprichting Amersfoorts gemeentelijk aankoopbureau. Deze zorgt voor welzijn, zorg en gratis computers voor de (net boven de) minima.
 8. Parkeergarages blijven in gemeenschapshanden met lage tarieven.
 9. Geen verplaatsing of nieuwbouw van de Flint. Stadspas voor korting op cultuur en sport.
 10. Stimulering maatschappelijk en duurzaam ondernemerschap. Ondernemer doet op den duur bedrijf over aan de werknemers.
 11. Park Randenbroek, Hoogland-West, Bos Birkhoven onaangetast. Geen WestTangent. Bloemenmarkt naar het Havik, warenmarkt blijft op de Hof.
 12. Extra sociale woningbouw bijvoorbeeld op militaire oefenterreinen. Betaalbare jongerenhuisvesting.
 13. Verbetering openbaar vervoer: Sneltram over de 'Ponlijn' naar Leusden en verder. Openen station Hoevelaken. 80 km/h op snelwegen rond Amersfoort.
 14. Stimulering herdenking en viering van 4 en 5 mei. Bevordering bezoek en verbetering faciliteiten van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
 15. Sluiting gokhallen.
 16. Geen gemeentelijke belastingen voor cultuur en sport.
 17. Minder beton en asfalt maken een stad gezonder. Gratis periodieke keuring GGD.
 18. Steun vakbonden en actiegroepen.
 19. Uitbreiding jongeren- en ouderencentra. Veilige scholen en betaalbare kinderopvang.
 20. Stedenband/vriendschapsband aangaan met een Cubaanse gemeente.
 21. Iedereen toegang tot Nederlandse les en cultuur in op te richten gemeenschappelijk Internationaal Vriendschapshuis. Nieuwe Nederlanders welkom. Stop uitzettingen en vreemdelingenhaat. Alle voorzieningen toegankelijk voor iedereen. Spreiding over de hele stad.
 22. Een progressieve meerderheid in de raad!

Website:

https://www.ncpn-amersfoort.nl