Groninger communisten:

Reïntegratiegelden gebruiken voor buurtvoorzieningen


 


Strijd loont, dat vonden ook duizenden jongeren in Brussel op 19 maart 2005, toen ze tegen de Bolkestein-richtlijn demonstreerden. Wij zouden er aan willen toevoegen: alleen volgehouden strijd die haar basis vindt in de bedrijven en instellingen.  

GRONINGEN - De NCPN vindt dat het sociaal-cultureel werk en voorzieningen in buurten en wijken in Groningen weer op volwaardig niveau moeten komen. Op deze manier zouden de sociale betrokkenheid van mensen, welzijn en zowel reïntegratie als integratie meer bevorderd worden dan nu het geval is. De NCPN wil hiervoor de financiële middelen inzetten, die nu naar commerciële bedrijven verdwijnen.

De bezuinigingen op buurt- en welzijnswerk en andere voorzieningen hebben de samenhang in veel wijken aangetast. Wijkcentra houden met moeite het hoofd boven water; andere worden bedreigd met sluiting. Voor welzijnsorganisatie WING was geen geld meer. In plaats van bezuinigen zou de gemeente moeten investeren in het overeind houden en uitbreiden van buurtwerk en buurtvoorzieningen met betaalde banen in het sociaal-cultureel werk.

Het geld is er, het bevindt zich alleen op de verkeerde plekken. Nu gaan miljoenen euro's om in de 'reïntegratie-handel' om werklozen en arbeidsongeschikten aan het werk te krijgen, met bitter weinig resultaat en weinig democratische controle daarop. De maatschappelijke middelen die nu stromen naar commerciële reïntegratiebedrijven en naar particuliere aanbieders van taalonderwijs aan allochtonen, zouden in gemeenschapshanden moeten komen en besteed moeten worden aan buurtwerk en -voorzieningen en welzijn.

De NCPN ziet buurt- en wijkcentra bij uitstek als bindmiddel tussen mensen van uiteenlopende culturen en als maatschappelijk ontplooiingsmiddel voor iedereen. Hier kunnen meer cursussen en bijvoorbeeld taalonderwijs gegeven worden. Een goed voorbeeld is Vrouwencentrum Jasmijn dat een (klein)ondernemersproject heeft opgezet voor werkloze vrouwen. Ook voor reïntegratie kan dergelijk sociaal-cultureel werk veel meer betekenen dan een privaat bedrijf, dat als eerste doel heeft om winst te maken.

De NCPN vindt dat welzijn, reïntegratie en integratie niet als winstproducten moeten dienen en dus niet op de 'markt' thuishoren. Alle buurt - en wijkbewoners, ongeacht huidskleur, werkloos of werkend, hebben recht op deze voorzieningen in hun directe omgeving. Dat is nu wat de NCPN 'sociaal doen, ja' noemt.

Meer informatie NCPN afdeling Groningen
Telefoon :
050-5414381 (Mans Pruis)
06-43790765 (Michel Wijnhold)
050-5711929 (Rob Heusdens)
e-mailadres: info@ncpn-groningen.nl
web : https://www.ncpn-groningen.nl