Openbare verkiezingsbijeenkomst NCPN-Groningen

De NCPN-afdeling Groningen belegt op donderdag 23 februari een openbare verkiezingsbijeenkomst. Zaal open om 19.30 uur.

Plaats: Het Floreshuis (zaal boven, links de trap op), Floresplein, Korrewegwijk.

Programma:

Discussie en sprekers, muziek en hapjes. Onderwerpen tijdens deze verkiezingsbijeenkomst:

Sociale zekerheid, zorg, buurtvoorziening, sociale woningbouw, de WMO, vluchtelingen (de '50 van Groningen'), etc.

Sociaal doen, ja!