Wereldfocus


Mars van 1,4 miljoen Cubanen op 24 januari jl. op de Malecon op weg naar de Amerikaanse Vertegenwoordiging, gehuisvest in de Zwitserse ambassade: STOP BUSH.  


 


 


 

Destabilisatiepogingen van VS op Cuba

Een nieuwe episode in de culturele oorlog tussen de VS en Cuba. Op dinsdag 24 januari jl. werd een protestmars georganiseerd die duizenden Cubanen naar de Zwitserse ambassade leidde. Aanleiding van de zeven uur durende protestmars waren de boodschappen die gedurende een week op een enorm scherm geprojecteerd werden op de gevel van de ambassade, waar de Amerikaanse missie gehuisvest is. Castro hield zondag een televisietoespraak waarin hij zei dat het duidelijk de intentie was van de VS om het laatste contact tussen beide landen af te breken. De recente gebeurtenissen in de gevangenissen van Guantánamo en Abu Ghraib toonden trouwens aan dat de VS niet in de positie zijn om Cuba de les te lezen over mensenrechten. Cuba en de VS hebben al sinds tientallen jaren hun diplomatieke betrekkingen verbroken. (IPS, 23/28-1-2006)

USAID krijgt omstreden religieus rechtse baas

De VS hebben een nieuw plan klaar waardoor de ontwikkelingshulp vooral de veiligheid van henzelf ten goede moet komen. Het nieuwe plan brengt alle Amerikaanse hulporganisaties en individuele programma's samen onder één directeur: het hoofd van USAID, het agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking. President Bush heeft voor die functie Randall Tobias uitgekozen, die nu nog aan het hoofd staat van het Amerikaanse Aidsprogramma. De man onderscheidde zich daar met zijn heksenjacht op organisaties die abortus ondersteunen. Voordien bekleedde Tobias verschillende hoge functies bij de farmagigant Eli Lilly. Veel ngo's betichten hem ervan dat hij in zijn aids-campagnes bepaalde farmaceutische bedrijven heeft bevoordeeld door de voorkeur te geven aan duurdere merken. (IPS, 23/28-1-2006)

Latijns-Amerikaanse groei

Latijns-Amerika en de Cariben hebben twee goede jaren achter de rug met stijgende werkgelegenheid, een lage inflatie en successen in de strijd tegen de armoede. Maar de nabije toekomst ziet er niet zo goed uit, waarschuwen VN-experts in het rapport 'Situatie en perspectieven voor de wereldeconomie in 2006'. De economische groei in Latijns-Amerika en de Cariben handhaaft zich dit jaar waarschijnlijk rond de 4 procent. Latijns-Amerika is te sterk afhankelijk van de export van grondstoffen als olie, koper en goud, zeggen de VN. De relatief zwakke groei in Latijns-Amerika heeft te maken met economische problemen in Mexico en Brazilië. In Brazilië zetten hoge rentevoeten een domper op de interne vraag en de investeringen. Mexico ziet zijn export naar de VS steeds verder afnemen door de concurrentie van China. (IPS, 23/28-1-2006)

Overbevissing en illegale visserij blijven problematisch

Van 23 tot 27 januari organiseerde het Globale Forum over Oceanen, Kusten en Eilanden in Parijs de derde Globale Conferentie. Regeringsafgevaardigden van 78 landen, afgevaardigden van intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en oceaandeskundigen waren samengekomen om na te gaan welke vooruitgang er is geboekt sinds de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg in 2002. Het ambitieuze doel overbevissing en illegale visserij uit te bannen tegen 2005 is verre van bereikt. Alle deskundigen waren het erover eens dat veel te traag vooruitgang geboekt wordt, waardoor de visbestanden zich niet snel genoeg kunnen herstellen. Regeringsafgevaardigden beweren nu dat de doelen van Johannesburg niet realistisch waren. Toch werd erkend dat het probleem op een geïntegreerde en duurzame manier aangepakt moet worden. (IPS, 30-1/4-2-2006)


 

Geeft Canada de doodsteek aan Kyoto?

De verkiezing van de conservatieve Stephen Harper tot nieuwe premier van Canada doet vragen rijzen omtrent de positie van dat land ten aanzien van het Kyoto Protocol. Eerder had Harper al duidelijk gemaakt dat Canada zich zou terugtrekken uit het protocol, als er een conservatieve regering aan de macht zou komen. Het protocol zou zo goed als alle slagkracht verliezen zonder Canada. Bob Mills, woordvoerder van de Conservatieve Partij in milieuzaken, noemde het Protocol 'een zinloze oefening'. Hij maakte duidelijk dat Canada lid blijft maar geen noemenswaardige inspanningen meer zal leveren om de Kyoto-doelstellingen te bereiken. Volgens de conservatieven zijn Canada's doelstellingen onhaalbaar en moeten er realistischer alternatieven gezocht worden. Bovendien is Harper voorstander van een geheel nieuw verdrag waarbij ook de VS, China en India duidelijke verplichtingen op zich nemen. (IPS, 30-1/4-2-2006)

Grootste Europese (Karpaten) gebergte na Alpen bedreigd

Het Centraal- en Oost-Europese Karpaten-gebergte, de laatste grote wildernis van Europa, wordt bedreigd. Sinds de val van het communisme werden de bossen geprivatiseerd en ongeveer 10 jaar lang is er zo goed als geen controle -of conservatieprogramma geweest. Dit leidde tot niet-duurzame houtkap en ongecontroleerde ontbossing. Samen met het jagen, het stropen en de vervuiling vormt deze ontbossing een grote bedreiging voor de rijke fauna en flora van de Karpaten. De uitgestrekte wouden zijn het laatste toevluchtsoord van beren, wolven, wilde katten, elanden, arenden en uilen die eens wijdverspreid over Europa leefden. Bovendien groeien er plantensoorten die nergens anders ter wereld te vinden zijn en behoren de bergrivieren van de Karpaten tot de zuiverste van Europa. In dit unieke gebied leven daarnaast nog eens om en nabij de 18 miljoen mensen, meestal in armoedige omstandigheden. Vooral in de Roemeense Karpaten is armoede een probleem. Kleine boeren gaan gebukt onder de vrije markteconomie en moeten voor hun levensonderhoud meer en meer een beroep doen op het woud. Het is dus nodig om de welvaart van deze mensen te verhogen, zonder daarbij een bijkomende druk op het milieu te plaatsen. (IPS, 30-1/4-2-2006)