Het Bolivariaans Alternatief voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ALBA)


Marcelo Estrada (MAS) legt situatie in Bolivia uit op 23 juni jl. in Amsterdam. Hij zal weer aanwezig zijn.  

Uitnodiging tot deelname aan informatie-avond over ALBA

Op 14 juli vanaf 19.00 uur is er in Amsterdam gelegenheid om te komen luisteren naar en te discussiëren over dit in Venezuela ontstane alternatief voor het neoliberalisme. (Tambien en castellano)

Adres: DIDF: Wenslauerstraat 314, 1053 BB Amsterdam (Ten Katebuurt, vanaf Centraal Station: tram 13, 17)

ALBA is het eenheidsvoorstel van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela

voor de volkeren van Latijns-Amerika. ALBA is een sociaaleconomisch samenwerkingsmodel dat niet uitgaat van het neoliberale model dat in LatijnsAmerika volkomen is mislukt. ALBA is gebaseerd op solidariteit, coöperatie, duurzaamheid, wederzijds respect en wederzijdse steun.

Drie landen hebben deze overeenkomsten al ondertekend: Venezuela, Cuba en Bolivia.

Er zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn uit Venezuela, Cuba en Bolivia die over het thema ALBA komen spreken.

Initiatief van:

Meer info:
EMAIL podemosnl@gmail.com
tel: +31 20 4235 544,
+31 6 1652 8419

Achtergrondinformatie:

  • ALBA: http://www.alternativabolivariana.org/
  • Misión Venezuela: http://www.misionvenezuela.gov.ve/