Leugens om eigen bestwil


Verdonk, zonder woorden...  

Redactie binnenland

Ayaan Hirsi Magan is in de kwestie rond haar Nederlandschap onder druk gezet om een verklaring te ondertekenen waarin ze stelt dat ze minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) op het verkeerde been heeft gezet, zegt ze: "Het is een politiek compromis". De afspraak was volgens haar dat "het hele probleem opgelost" zou zijn als ze de verklaring zou tekenen. Als ze dat niet zou doen, zou "de boel nog langer duren". "De snelheid van zaken was voor mij veel belangrijker dan een beetje trots", zei Hirsi Ali. "Ik heb een pragmatische oplossing gekozen. Ik wil verder met m'n leven", voegde ze eraan toe. Leugens om eigen bestwil en opportunisme, de handelskenmerken van deze 'dame', daarin gesteund door haar rechtse 'vrinden'.

De verklaring van Ayaan Hirsi Ali op 26 juni jl. over haar identiteit toont het gemak waarmee conservatieven van het slag Magan, Verdonk en anderen uit CDA- en VVD-kringen erop los liegen als hen dat goed uitkomt:

"(...) uitlatingen die ik over mijn identiteit heb gedaan zouden kunnen impliceren dat ik het Nederlanderschap nooit had verkregen. Deze mededeling was gebaseerd op mijn verklaring, dat ik niet Ayaan Hirsi Ali, maar Ayaan Hirsi Magan heet. Deze naam is samengesteld uit mijn eigen naam, de naam van mijn vader en de naam van mijn vaders vader. Deze wijze van naamsgebruik is in Somalië wettelijk en traditioneel gangbaar. De naam Magan is ook altijd door mijn vader gevoerd en ik ben met deze naam opgevoed. Bij mijn asielaanvraag en daarmee ook later bij mijn verzoek tot naturalisatie, heb ik deze naam echter niet gebruikt. Ik heb, om redenen die er nu niet meer toe doen, een andere naam gebruikt, te weten de naam Ali. Onder deze naam is mijn vaders vader daadwerkelijk geboren, zoals mijn familieleden getuigen. Hij heeft zich pas later Magan genoemd. Anders dan ik in het verleden soms heb gezegd, hoort de naam Ali dan ook wezenlijk bij mij. De naam Ayaan Hirsi Ali is de naam die ik naar Somalisch recht en gewoonte mocht voeren en die daarmee ook uitgangspunt voor de Nederlandse naamsaanduiding kan zijn. Mijn mededeling, dat ik over mijn identiteit heb gelogen, geeft dus niet de werkelijkheid weer. Het gaat hier echter om feiten die de minister niet bekend konden zijn en ik heb er volledig begrip voor, dat zij heeft gehandeld zoals zij heeft gedaan. Ik betreur het dat ik haar met mijn mededeling op het verkeerde been heb gezet. Ik zal als Ayaan Hirsi Ali door het leven gaan."

Dat mevrouw Magan zo'n verhaal vertelt zal niemand meer verbazen. We weten inmiddels dat we hier te maken hebben met een pathologische leugenaarster.

In de media en de politiek worden de leugens van mevrouw Magan gereduceerd tot het niet verstrekken van haar juiste naam en geboortedatum. In het programma Zembla kwam, eigenlijk van groter belang, het gelogen hebben over haar sociale situatie in haar geboorteland aan de orde. Zij bleek niet uit een oorlogsgebied te komen, heeft de mogelijkheid gehad zich te ontwikkelen d.m.v. een goede schoolopleiding, voldoende voedsel en groeide op in een redelijk ontwikkeld gezin. Laten we de rest van het aantal leugens maar buiten beschouwing laten. Deze mevrouw was dus naar Nederland gekomen om redenen waarvoor veel asielzoekers, waarvan een aantal zich in een aanzienlijk slechtere situatie bevinden, zijn en worden geweigerd.

Deze 'dame' heeft maar één doel voor ogen: haar eigen carrière. Zo'n doel kun je het beste realiseren in rechtse, conservatieve kringen. Mevrouw Magan wilde hogerop, was in Nederland niet langer te handhaven en werdweggepromoveerd naar 'vrinden' in de VS. Ze laat een spoor van vernieling achter in Nederland; geen enkele bijdrage aan een echt debat, alleen maar stoere nietszeggende kletspraat. Dat Verdonk het spelletje meespeelde valt ook niet te verbazen. Ook deze 'politica' is verblind door eigenwaan en conservatisme. Moeten wij verbaasd zijn dat ook de leidende CDA- en VVD-politici het spelletje gewoon dachten te kunnen spelen? Nee, eigenlijk niet, de politici van deze partijen nemen het meestal ook niet erg nauw met de waarheid en zijn alleen uit op voortzetting van het neoliberale beleid. Toch wel moedig dat het voor D66 genoeg was nu het ál te gortig werd, ondanks hun neoliberale politieke doelstellingen.