Financiele campagne voor partij en krant

Sprong voorwaarts met vakantiegeldetappe 'steun ncpn-congres'

Met 4.130,84 euro vooruit naar nieuwe stand van 11.987,84 euro!

De bijdragen in de vakantiegeld-congres-etappe brachten de stand in de campagne van dit jaar in één klap fors boven de beoogde 10.000 euro: op een haar na 12.000 euro! Alle gevers proficiat.

In Manifest 13 is een deel van de werkzaamheden van de gedelegeerden en inleiders gepubliceerd. Die werkzaamdheden werden succesvol afgerond door de resoluties aan te nemen en een nieuw bestuur te kiezen. De financiële steun van lezers en partijleden in deze fase van de campagne maakte dit geslaagde congres mede mogelijk. Zoals bekend doet de NCPN in principe mee aan verkiezingen. Binnenkort zal de Verkiezingsconferentie besluiten of dat ook voor de komende vervroegde parlementsverkiezingen (in november) mogelijk is. Onze financiële positie zal bij zo'n besluit ook een rol spelen. Een verkiezingsbegroting is voorbereid en zal op de Verkiezingsconferentie, bestaand uit afgevaardigden uit alle NCPN-afdelingen, beoordeeld worden. Meer nieuws hierover en over de financiële consequenties in een volgende krant.

Verantwoording tot 6 juli:

M.A.te W.10,-;F.A.te Z.5,-;J.A.te V.25.-;J.A.te E.5,-;H,B.te K.20,-;T.B.te D. 50,-;R.B.te G.15.-;J.B.te D.50,-;J.B.te G.10,-;R.B.te E.10,-;R.B.te F.20,-; J.B.te IJ.10,-;A.B.te L.5,-;H.B.te R.15,-;W.B.te L.10,-;J.B.te A.10,- ;L.B.te S.20,-;T.B.te Z.35,-;D.C.te R.10,-;A.C.te B.25,-;P.C.te L.10,-;P.D.te Z.100,-; C.D.te U.10,-;N.E.te H.10,-;T.E.te W.10,-;R.E.te A.10,-;S.E.te B.15,-;P.F.te A.30,-;J.F.te H.10,-;F.F.te Z.10,-;W.F.te L.23,-;J.G.te H. 100,-;W.G.te H.15,-;O.G.te G.15,-;H.G.te G.5,-;H.G.te T.50,-;C.G.te T.20,-; H.G.te A.10,-;C.GH.te B.7,50; J.G.te P.10,-;A.G.te U.50,-;J.G.te IJ.15,-;G.G.te T.10,-;C.H.te A.30,-;A.H.te S.15,-;H.H.te D.25,-;H.H.te D.20,-;J.H.te G.5,-;G.H.te L.12,50;M.H.te A.13,50;B.H.te T.35,-N.H.te Z.200,-;H.K.te Z.18,-;G.K.te H.8,-;B.K.te D.25,-; P.K.te S.250,-;M.K.te L.20,-;W.K.te A.50,-;C.L.te H.10,-;J.L.te L.5,-;P.L.te A.8,-;K.L.te G.10,-;C.L.te A.10,-;G.L.te E.10,-;J.M.te G.20,-;W.M.te D.30,-; M.M.te H.50,-; A.N.te A.25,-;C.N.te G.40,-;A.O.te O.5,-;D.O.te B.15,-;F.P.te R.600,-;L.P.te C.10,-; L.P.te C.10,-;G.P.te L.30,-;M.R.te V.100,-;J.RS.100,-;S.S.te L.20,-;R.S.te A.20,-;J.S.te H.50,-;P.S.te W.50,-;S.S.te H.30,-;G.S.te A.10,-;A.S.te R.25,-; G.S.te A.9,-;O.S.te A.15,-;K.S.te B.10,-;J.S.te A.10,-;B.S.te W.10,-; G.S.te M.100,-;I.S.te A.15,-;M.T.te H.25,-;A.T.te A.10,-;J.TZ.te L.25,-;B.T.te P.20,-;W.T.te V.20,-;G.V.te E.5,-;A.V.te P.20,-;C.V.te D.20,-;G.V.te A.30,-;E.V.te U.65,-;D.V.te T.35,-;W.V.te T.25,-;A.V.te T.445,-;C.V.te H.5,-;W.V.te W.13,-;P.V.te R.40,-;P.V.te A.50,-;T.V.te A.5,-;H.WV.te R.10,-; B.W.te O.50,-;K.W.te H.5,-;L.W.te L.10,-;N.WK.te B.50,-;G.W.te E.75,-;H.W.te L.10,-;M.W.te G.36,-.

Namens de financiële commissie van NCPN en MANIFEST, Job Pruijser