Toespraak van Arlen Sabajo op het 5de Congres


 

NCPN en CJB

Beste kameraden,

De Communistische Jongeren Beweging (CJB) is één van de uitgenodigde organisaties op het vijfde congres van de NCPN. In al die jaren hebben de leden er niet alleen voor weten te zorgen dat de partij nog steeds bestaat, maar heeft de partij ook een jongerenorganisatie er bij weten te krijgen, de CJB dus.

In de jaren twintig, dertig, en tachtig van de vorige eeuw was de CJB ook actief, maar dan met de betekenis Communistische Jeugd Bond. De huidige CJB komt voort uit de voormalige NCPN-jongeren, opgericht door Annabelle Schouten, Estzer Strausz en Roy Houtkamp. Zij waren al actief met het uitgeven van het blad Voorwaarts, het enige marxistisch-leninistische jongerenblad in Nederland.

Er kwamen meer jonge mensen bij de NCPN-jongeren en deze besloten in 2003 de CJB weer op te richten, maar dan met de betekenis Communistische Jongeren Beweging, omdat Jeugd Bond inmiddels te oubollig klinkt. We zijn sinds die tijd gegroeid, maar wel met vallen en opstaan. Je kunt immers wel lézen over de strijd die gevoerd is door kameraden in het verleden, bijvoorbeeld in de CPN of in de voormalige Sovjet-Unie, en zelfs de noodzaak van strijd voeren onder alle omstandigheden in theorie aanvaarden, maar éénmaal geconfronteerd met de noodzaak om in de praktijk feitelijk strijd te moeten voeren, dat is heel wat anders!

Het is alweer een kleine drie jaar geleden dat de strijd losbarstte binnen de CJB tussen voorstanders van het marxisme-leninisme en het zogenaamde 'libertair marxisme', een stroming die bestaat uit, als communisten vermomde, anarchisten. Deze strijd maakte ook de openlijke voorstanders van het anarchisme wakker. Eenmaal ontdaan van de schadelijke elementen kon worden begonnen met het opbouwen van een marxistisch-leninistische jongerenbeweging. En we groeien nog steeds, waarbij we ons eerst meer met theorie dan praktijk hebben beziggehouden, daarna teveel praktisch bezig waren, maar nu een evenwicht proberen te vinden. Theoretisch kunnen we ons staande houden, maar het is vooral de praktische ervaring die we missen.

Wegens gebrek aan discipline en tijd lukte het ons niet meer het maandelijkse blad van de CJB, Voorwaarts, te laten verschijnen. We hebben dit besproken en als CJB het besluit genomen dat we er mee moesten ophouden of anders de draad weer oppakken en harder aan de slag gaan. We hebben voor het laatste gekozen. Wat Voorwaarts betreft, de inzet is deze in het vervolg uit te geven als bijlage in Manifest, waarbij jongeren de doelgroep blijven en de CJB zelf voor de inhoud en vormgeving blijft zorgen.

Ondanks alle moeilijkheden die we zijn tegengekomen zijn twee leden van de CJB, die hiervoor het initiatief hebben genomen, erin geslaagd met een breed samenwerkingsverband van verschillende linkse organisaties een succesvolle 1 mei-viering in Bergen op Zoom te organiseren, een klein succes te behalen met het werken met een petitie tegen het verbod van de Tsjechische Communistische Jongeren Beweging, de KSM, het meedoen aan verschillende demonstraties en herdenkingen, scholingen te organiseren en actief te zijn in het solidariteitscomité CubaSol. We weten dat we nog heel wat te leren hebben en een lange weg hebben te gaan, maar we zullen volhouden. Want jongeren hebben de toekomst, en de toekomst is het socialisme!