Spaartegoeden en beleggingen vermogenden blijven groeien

Sociaaleconomische redactie

De bij Nederlandse banken ingelegde spaargelden namen in het eerste kwartaal verder toe met 5,6 miljard euro. Hiervan bestaat ruim 2,6 miljard euro aan bijgeschreven rente. Per eind maart 2006 hebben (een deel van de, red. M.) Nederlandse huishoudens bijna 225 miljard euro op hun gezamenlijke spaardeposito's staan. De Nederlandse particulieren hebben in de loop der jaren een beleggingsportefeuille van bijna 105 miljard euro opgebouwd. Uitgaande van 1,5 miljoen beleggers is dat gemiddeld 70.000 euro per beleggend huishouden. Dit blijkt uit een eerste meting van in Nederland bewaarde effecten. DNB zal deze meting elk kwartaal herhalen.

In het eerste kwartaal van 2006 is het balanstotaal van de Nederlandse beleggingsinstellingen met 4,9 miljard euro gestegen naar 112,0 miljard euro. Dat is het hoogste niveau in de afgelopen vier jaar. De netto inleg in de beleggingsfondsen bedroeg 674 miljoen euro. De Nederlandse aandelenfondsen profiteerden in het verslagkwartaal van de gunstige stemming op de Europese aandelenbeurzen (AEX: +7,3%, Duitse beurs: +10,4%) en boekten in deze periode een resultaat van 3,2 miljard euro. Ook de vastgoedfondsen hebben, met een gerealiseerd resultaat van 599 miljoen euro, een significante bijdrage geleverd aan de stijging van het balanstotaal van de sector. De obligatiefondsen leden, door de stijging van de marktrente, als enig fondstype een verlies van 371 miljoen euro. (DNB, 28-6-2006)