KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...)In één woord: de communisten steunen vooral elke revolutionaire beweging tegen de bestaande maatschappelijke en politieke toestanden. In al deze bewegingen plaatsen zij de eigendomskwestie, welke meer of minder ontwikkelde vorm die ook moge hebben aangenomen, als grondslag van de beweging op de voorgrond. De communisten werken tenslotte overal aan de vereniging en de goede verstandhouding van de democratische partijen van alle landen. De communisten steken hun opvattingen en bedoelingen niet onder stoelen of banken. Zij verklaren openlijk dat hun doel slechts kan worden bereikt door de gewelddadige omverwerping van elke tot dusver bestaande maatschappelijke orde. Dat de heersende klassen sidderen voor een communistische revolutie! De proletariërs hebben daarbij niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen, verenigt u!

Slotzinnen uit het Communistisch Manifest, Karl Marx en Friedrich Engels, 1848.