Persbericht: Israëlische aanvallen

Het Nederlands Palestina Komitee heeft vanmorgen (4-7) op het Ministerie van Buitenlandse Zaken namens 46 organisaties en 276 individuele ondertekenaars een petitie overhandigd voor Minister Bot. De petitie vraagt de minister te interveniëren in verband met de acute humanitaire en politieke noodsituatie in Gaza.

De petitie vraagt van de minister zich krachtig uit te spreken tegen de Israëlische aanvallen op Gaza, de gijzeling van politici, de vernieling van regeringsgebouwen en essentiële infrastructuur (drinkwater en elektriciteit, met ernstige gevolgen voor o.a. de gezondheidssituatie), en de doodsbedreigingen aan de Palestijnse politieke top. De ondertekenaars maken zich grote zorgen over het lot van de bevolking van de Gaza-strook, het grootste deel is reeds lang vluchteling. Tot nog toe hoorden zij nog geen Nederlandse reactie hierop.

Voorts sluit de groep zich aan bij de oproep d.d. 28 juni van het International Coordinating Network on Palestine (ICNP) aan de internationale gemeenschap:

Wij ondersteunen de oproep van de speciale VN-Rapporteur voor de Mensenrechten John Dugard voor een nieuw en creatief diplomatiek initiatief dat Israël en de Palestijnen in staat stelt onderhandelingen te hervatten voor beëindiging van de bezetting en vrede gebaseerd op internationaal recht.

Amsterdam, 4 juli 2006

Voor informatie:
Wim Lankamp (Voorzitter NPK)
Tel. 06 28916795