Gezondheid Fidel Castro veel beter


Strijdmakkers: Chávez viert de verjaardag van Castro aan zijn ziekbed.  

Redactie buitenland

De gezondheidstoestand van de Cubaanse leider Fidel Castro is sinds zijn operatie veel beter, maar hij is nog niet geheel buiten gevaar, meldde Fidel Castro op zondag 13 augustus zelf in een boodschap aan het Cubaanse volk ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag.

Castro beloofde te zullen vechten voor zijn gezondheid, al gaf hij ook aan dat zijn herstel lang kan gaan duren. Hij publiceerde zijn boodschap in het revolutionaire dagblad Juventud Rebelde, dat ook foto's van de president plaatste die na diens operatie zijn gemaakt. Op één van de foto's houdt Castro de uitgave van de partijkrant Granma van zaterdag 12 augustus in de hand.

Over de gezondheidstoestand van de president is de laatste tijd veel gespeculeerd omdat hij sinds de aankondiging van zijn operatie niet meer in het openbaar is verschenen. In de VS kwam een hysterische campagne op gang. De ziekte van de president ontlokte de regering van de VS een reeks uitspraken over haar plannen met Cuba.

Raúl Castro verscheen op de verjaardag van zijn broer in het openbaar nadat hij twee weken geleden tijdelijk de macht heeft overgenomen, meldde de Cubaanse staatstelevisie. President Chávez is naar Cuba gereisd om zijn grote vriend en voorbeeld Castro te bezoeken. De Cubaanse leider werd op zondag 13 augustus 80 jaar oud. Het partijbestuur van de NCPN stuurde ter gelegenheid daarvan een felicitatiebericht en wenste de president beterschap.

Op het vliegveld kreeg Hugo Chávez een dikke knuffel van de 75-jarige Raúl. Later bezochten Raúl Castro en Hugo Chávez het ziekbed van Fidel Castro die de macht tijdelijk heeft overgedragen aan zijn broer.