Chinese topdiplomaat tegen VS: "kop dicht en zwijg" over militaire uitgaven


China verzet zich steeds duidelijker en openlijker tegen de arrogantie en hegemonie van de VS.  


 

Robert Macpherson

De Chinese ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève heeft, alle diplomatieke taal over boord gooiend, op donderdag 17 augustus jl. de Verenigde Staten in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat zij "hun kop moeten houden en moeten zwijgen" over de toenemende militaire uitgaven van Peking.

Tijdens een interview voor een BBC-radioprogramma over het onderwerp zei Sha Zukang ook dat China "al het nodige zal doen" en levens van de eigen bevolking zou opofferen als welk land dan ook een onafhankelijkheidsverklaring van Taiwan zou steunen.

In reactie op de onrust binnen de regering Bush over het groeiende militaire budget van Peking, zei Sha dat de VS zelf de helft van alle militaire uitgaven ter wereld voor hun rekening nemen. "De bevolking van China is vijf of zes keer zo groot als die van de VS", zei Sha. "Waarom China beschuldigen?... Het is beter voor de VS om hun kop te houden en te zwijgen. Dat is beter, veel beter." Zijn stem verheffend ging Sha verder: "Het is het soevereine recht van de VS om datgene te doen dat zij goed achten voor zichzelf - maar VS, vertel China niet wat goed is voor ons. Hartelijk dank!"

Sha was net zo duidelijk over een mogelijke onafhankelijkheidsverklaring door Taiwan met steun van de VS. Een scenario dat door het BBC-programma, van voormalig correspondent in Peking Carrie Gracie, een belangrijke motiverende factor voor de Chinese militaire uitgaven werd genoemd. "Op het moment dat Taiwan de onafhankelijkheid uitroept, gesteund door welk land dan ook, zal China geen keuze hebben", aldus Sha.

"Wij zullen doen wat we moeten doen met alle middelen die onze regering tot haar beschikking heeft. Niemand moet zich daar illusies over maken. Wij zullen optreden tegen welke prijs dan ook." Hij voegde daaraan toe: "Het gaat er niet om hoe groot Taiwan is, maar voor China is een stuk van ons grondgebied meer waard dan het leven van ons volk. Wij zullen ons nooit gewonnen geven."

De toenemende militaire uitgaven van China, waarvan de bedragen enorm zijn gegroeid in de afgelopen 15 jaar, hebben tot grote bezorgdheid geleid in de VS en onder de Aziatische buurlanden van China. Afgelopen maart heeft het Nationale Volks Congres (parlement), dat over het algemeen de beslissingen van de top van de Communistische Partij overneemt, een toename van 14,7 procent van de militaire uitgaven goedgekeurd, die daarmee dit jaar op 35 miljard dollar (27 miljard euro) komen.

Dit is weliswaar een peulenschil in vergelijking met de 419 miljard dollar (325 miljard euro) van het VS-defensiebudget in 2006. Maar het Pentagon heeft vorig jaar de inschatting gemaakt dat de defensie-uitgaven van China twee tot drie keer hoger zijn dan de openbaar vrijgegeven cijfers.

Tijdens een speech in Peking vorige maand zei minister van Defensie, Cao Gangchuan, dat de modernisering van het Volks Bevrijdings Leger nog steeds een van de prioriteiten is, aldus het Chinese persbureau. "Het hele leger moet doordrongen zijn van de historische rol van het Chinese leger in de nieuwe eeuw en het nieuwe tijdperk, en bijdragen aan de vooruitgang van een revolutie Chinese stijl in militaire aangelegenheden", aldus de ministervan Defensie.

Hij voegde eraan toe: "Wij moeten onwankelbaar onze heilige plicht vervullen, de verdediging van de soevereiniteit van de staat, de territoriale vrijheid en veiligheid. En we moeten nooit accepteren dat Taiwan onafhankelijk wordt en nooit toestaan dat Taiwan onafhankelijke strijdmachten organiseert, onder welke naam of welke omstandigheden dan ook, om Taiwan van het moederland te kunnen scheiden."

Bron: Agence France-Presse (AFP), 17 augustus 2006, vertaling J.Bernaven.