Bij het Haags Vredes Platform starttte vrijdag 11 augustus de actie

!HELP LIBANON!

De Israëlisch-Amerikaanse agressie en oorlogsmisdaden in Libanon hebben geleid tot een enorme humanitaire catastrofe, met al honderden burgerdoden, duizenden gewonden, honderdduizenden vluchtelingen.

De Libanese NGO 'Secours Populaire Libanais' runt verschillende gezondheidscentra en ziekenhuizen. Sommige hiervan, zoals het hospitaal in Tyrus, zijn zwaar getroffen door de Israëlische bombardementen en moeten hersteld worden. In andere centra organiseert Secours Populaire de dringende opvang van de slachtoffers en de vluchtelingen.

Secours Populaire Libanais is een erkende NGO met een lange staat van dienst in heel Libanon, dankzij haar netwerk van ziekenhuizen en kliniekjes, maar ook en vooral dankzij duizenden vrijwillige medewerkers, en dat sinds de jaren '70. Nu, sinds de start van de militaire acties, verleent zij noodhulp aan de gevluchte families uit het zuiden. Er is grote behoefte aan medicijnen, eerste hulpmateriaal, noodkeukens, voedsel en schoonmaakmiddelen. Uw financiële bijdrage voor Secours Populaire Libanais is daarom bijzonder welkom.

In Nederland kunt u deze overmaken op:

Rekeningnummer: 51.08.87.325
ten name van Steungroep Libanon,
onder vermelding van Hulp Oorlogsslachtoffers.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met:
Kassem Fouani,
tel. 023-56 423 98,
mobiel 06-285 265 33
e-mail: fouani@ziggo.nl

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Secours Populaire Libanais in Libanon via
spl@inco.com.lb,
http://www.secourspopulaire.fr
http://www.g3w.be/nl/index.php

Deze oproep is een initiatief van de Stichting Gibran Kahlil Gibran. Deze stichting heeft onder meer tot doel het verlenen van financiële, humanitaire en medische hulp aan inwoners van Libanon, in het bijzonder aan projecten van Secours Populaire Libanais. Ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nr. S213 448

Bron: NPK-info-Nederlands Palestina Komitee http://www.palestina-komitee.nl