Nieuwe Communistische Partij - NCPN

De NCPN is opgericht in 1992, na de opheffing van de CPN met als doel het behoud van een communistische partij in ons land. De communistische partij NCPN verschilt fundamenteel van de andere partijen.

De politieke partijen die in Nederland de dienst uitmaken doen wat de grote multinationale ondernemingen willen. Zij zorgen ervoor dat de ondernemersbelangen zo goed mogelijk worden gestroomlijnd. De linkse oppositie bestrijdt alleen de symptomen, niet de kwaal. Alle partijen in de Tweede Kamer accepteren het bestaan van het kapitalistische systeem als een gegeven dat niet meer kan of moet worden bestreden. Het resultaat is dat slechts marginale verbeteringen kunnen worden bereikt op momenten dat de machthebbers dat toelaten of wanneer de bevolking massaal in actie komt. Onder kapitalistische verhoudingen zijn geen blijvende verbeteringen voor de loonafhankelijke en uitkeringsgerechtigde mensen mogelijk.

En precies daarin ligt het onderscheid: de NCPN is antikapitalistisch van karakter. De partij knokt voor reële verbeteringen en indien nodig, zoals op dit moment, voor het behoud van de verworvenheden waarvoor hele generaties mensen hebben gestreden. Dat is niet conservatief of behoudzuchtig, dat is progressief en vooruitstrevend. De private winsthonger van ondernemers, aandeelhouders en grootkapitaal moet worden gestopt. Geld en macht moeten in publieke handen komen. Eerst de mensen, niet de winsten. De NCPN streeft een solidaire maatschappij na, geen jungle waarin het recht van de sterkste en alleen nog het individu geldt.

De NCPN baseert zich op het marxisme-leninisme, de wetenschappelijke wereldbeschouwing waarvan Marx en Engels de grondleggers zijn en door Lenin en anderen verder is ontwikkeld. Het marxisme-leninisme biedt inzicht in de wetmatigheden van de productieverhoudingen, de economische ontwikkeling en de geschiedenis van de mensheid. Vanuit deze uitgangspunten treedt de NCPN op voor de bevolking en sluit aan bij de beste, positieve tradities van de communistische beweging in ons land.

Doel

De NCPN streeft daarom naar een socialistische maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking, zonder onrecht. Het privébezit van kapitaal, grond en productiemiddelen, dat alleen maar bedoeld is om meer en groter bezit te verwerven, moet worden opgeheven. Naast het doel van opheffing van de sociale ongelijkheid staan evenzeer de idealen van vrijheid, democratie, de strijd voor zelfstandigheid en gelijke rechten voor vrouwen, en strijd voor herstel van het natuurlijk milieu hoog in het vaandel. In onze communistische krant Manifest wordt tweewekelijks verslag gedaan van acties en wordt d.m.v. achtergrondbeschouwingen verschillende aspecten van de strijd in binnen- en buitenland belicht.

NCPN en de verkiezingen

Deelname aan de vervroegde parlementsverkiezingen najaar 2006, waarschijnlijk op 22 november, wordt op dit moment in de partij besproken. De NCPN ziet verkiezingsdeelname als één van de middelen om haar doel te bereiken en neemt dan ook in principe deel aan verkiezingen. Daarvan wordt slechts afgeweken als er onvoldoende voorwaarden aanwezig zijn. De democratie in Nederland wordt steeds verder uitgehold. Eén van de gevolgen is dat de (financiële en organisatorische) drempel voor kleinere partijen steeds hoger wordt. Het partijbestuur heeft al eerder besloten om te beginnen met de voorbereidingen voor de vervroegde verkiezingen. Plaatselijke prioriteiten zijn daarbij:

  1. Verantwoordelijken (bv. verkiezingscommissie) vaststellen en een 'inleveraar' benoemen.
  2. Inventariseren van minstens 30 'ondersteuners' van de lijst. Begin maken met het verzamelen van toezeggingen om de 'ondersteuningshandtekening' te gaan zetten.
  3. Verzamelen van financiële toezeggingen voor het verkiezingsfonds. De begroting laat totale uitgaven van minstens 20.000 euro zien!

Tot daadwerkelijke deelname wordt besloten op de statutaire VERKIEZINGSCONFERENTIE. Daar komen de politieke, organisatorische en financiële aspecten aan de orde, alsmede de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. De Verkiezingsconferentie van de NCPN vindt plaats a.s. zaterdag 26 augustus.

Inlichtingen, opmerkingen en reacties over MANIFEST en NCPN:
Adres: Haarlemmerweg 177
Plaats: 1051 LB Amsterdam
Telefoon: 020-6825019
Telefax: 020-6828276 https://www.ncpn.nl