Open brief aan president Bush

De soevereiniteit van Cuba moet gerespecteerd worden

Op 18 augustus jl. was deze brief door meer dan 12.500 mensen, waaronder 82 uit Nederland, ondertekend via internet << http://www.porcuba.org >>. Het is duidelijk dat er in Nederland nog hard moet worden gewerkt.

Hieronder de vertaalde tekst van de open brief.

Na het communiqué door Fidel Castro over zijn gezondheidstoestand en de tijdelijke overdracht van zijn verantwoordelijkheden, hebben hoge functionarissen in de VS meer expliciete verklaringen afgelegd over de nabije toekomst van Cuba. Carlos Gutierrez, minister van Handel zei dat "het moment is aangebroken voor een echte overgang naar een ware democratie" en Tony Snow, woordvoerder voor het Witte Huis zei dat zijn regering "klaar is en ervoor ijvert om humanitaire, economische en andere hulp te verlenen aan het Cubaanse volk", zoals kortgeleden door president Bush werd herhaald.

De 'Commissie voor Ondersteuning van een Vrij Cuba', onder voorzitterschap van minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice, wees afgelopen juni in een rapport op "de urgentie om er nu aan te werken dat het regime van Castro niet slaagt in zijn strategie voor een opvolging" en president Bush gaf aan dat dit document "aantoont dat wij actief werken aan verandering op Cuba en niet slechts afwachten". Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft benadrukt dat het plan maatregelen bevat die geheim blijven "om redenen van nationale veiligheid" en om een "effectieve invoering" te verzekeren.

Het is niet moeilijk zich het karakter van dergelijke maatregelen en van de 'aangekondigde hulp' voor te stellen als men zich de militarisering van de buitenlandse politiek van deze regering realiseert en hoe dit uitpakt in Irak.

Geconfronteerd met deze toenemende dreiging tegen de integriteit van een natie en de vrede en veiligheid van Latijns-Amerika en de wereld, eisen ondergetekenden dat de regering van de VS de soevereiniteit van Cuba respecteert. Tegen elke prijs moeten wij een nieuwe agressie voorkomen.