Oproep

Herdenking Schipholbrand 26-27 oktober 2006

In de nacht van 26 naar 27 oktober 2006 woedde een brand in het cellencomplex bij Schiphol die aan 11 mensen het leven kostte. Een groot deel van de gevangengezette mensen waren asielzoekers die op uitzetting wachtten. Een deel waren andere gedetineerden, zoals "bolletjesslikkers".

Een staat mag geen mensen opsluiten in een situatie die een laag gehalte aan brandpreventie kent. Steeds duidelijker wordt dat bij dit Schipholcomplex de veiligheid ver beneden de maat was.

Vooral zichtbaar werd in deze ramp, hoe inhumaan het Nederlandse beleid is ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het feit dat asielzoekers "uitgeprocedeerd kunnen zijn" staat dan nog niet eens ter discussie. Het inhumane ging voort. Er zijn overlevenden van de brand toch uitgezet zonder verantwoordelijkheid te nemen voor hun beschadiging. Er zijn overlevenden opnieuw in erbarmelijke situaties vastgezet die het trauma versterken (de boor in Rotterdam). Er zijn overlevenden verstoken gebleven van begeleiding omdat "de politiek" geen garantie wilde geven om de tijd voor hulpverlening veilig te stellen.

Nederland staat in de schuld bij zoveel asielzoekers die bij ons hoopten bescherming te vinden na leefsituaties in eigen land die bedreigend waren. Die schuld willen we in het collectieve geheugen vasthouden. Het herdenken van de doden, hun nabestaanden en de overlevenden van de Schipholbrand kan zo'n moment zijn om de collectieve herinnering alert te houden.

Op donderdagavond 26 oktober om 19.30 uur wake in de Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam. Van 21.00-22.00 uur wake bij het hek bij het Schipholdetentiecentrum. Aansluitend wake tot vrijdagmorgen 27 oktober 08.00 uur.

Vanuit de kringen van de Basisbeweging Nederland vragen we aan iedereen die de boven omschreven zorg deelt, om aan bovenstaande wakes deel te nemen of plaatselijk initiatieven te nemen/te steunen voor wakes in de nacht van 26 naar 27 oktober.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 030-2316666.

Voor het aanreiken van ideeën kunt u schrijven naar hohnergie@hetnet.nl

Voor het opdoen van ideeën kunt u binnenkort kijken op de website http://www.Schipholwakes.nl

Nu al kunt u enige informatie vinden op de website van http://www.basisbeweging.nl

Wilt u melden als u de intentie hebt in uw plaats een wake te organiseren? Melden bij j.hohnesparborth@kerkenvrede.nl of hohnergie@hetnet.nl

Dit zijn voorlopige adressen. Er komt nog een centraal adres, daarover zal op de website melding worden gemaakt.

Namens de coördinatiegroep Schipholwake
Yosé Höhne-Sparborth