Ondernemersbelangen

VNO-NCW vol lof over VVD-programma

"Een prachtig programma, dat goed is voor Nederland". Zo typeert Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van VNO-NCW, het verkiezingsprogramma van de VVD. VNO-NCW is vooral te spreken over de VVD-plannen om de belastingen te verlagen, de aftrekbaarheid van hypotheekrente te handhaven en de duur van WW-uitkeringen te verkorten. Ook het voorstel om niet in te grijpen in de AOW kan de goedkeuring wegdragen van Van Kesteren. Een minpunt is het voorstel om kinderopvang gratis voor de gebruikers te maken. (Website VNO-NCW, 28-08-06)

MKB ziet grote voordelen in VVD-programma

MKB-Nederland kan zich volledig vinden in de maatregel om te snijden in de bureaucratie bij de overheid. Ook in de zorg kunnen nog kosten worden bespaard door toepassing van innovatie en ICT en hogere eigen bijdragen, mits de toegankelijkheid gewaarborgd blijft, mede gelet op demografische ontwikkelingen. MKB-Nederland onderschrijft tot slot met de VVD de noodzaak om de arbeidsparticipatie te vergroten, bijvoorbeeld door verkorting van de WW-duur en het schrappen van de bijstand voor jongeren tot 27 jaar. (Website MKB Nederland, 28-8-2006)

VNO-NCW: "40 uur werken: positief signaal"

Het voorstel van het CDA om de 40-urige werkweek weer als uitgangspunt te hanteren, is volgens VNO-NCW een "positief signaal". "We leven niet meer in een tijd van arbeidstijdverkorting; dat was echt jaren-tachtig-werk", aldus een woordvoerder van VNO-NCW. De ondernemingsorganisatie benadrukt overigens dat er méér manieren zijn om langer te gaan werken en de vergrijzing het hoofd te bieden dan alleen de 40-urige werkweek. Het verhogen van de leeftijd dat mensen stoppen met werken is ook een optie die past in deze tijd. Volgens VNO-NCW kan het beste per branche of bedrijf een oplossing worden gezocht. "Dit leg je niet van bovenaf op." (Website VNO-NCW, 18-8-2006)

Hogescholen moeten beter luisteren naar bedrijfsleven

HBO-instellingen moeten geen opleidingen gaan oprichten waar branches of beroepsorganisaties geen behoefte aan hebben. Hogescholen doen nu ook te weinig aan het afstemmen van de inhoud van hun opleidingen met de vraag vanuit het georganiseerde bedrijfsleven. Dit stelden de voorzitters van MKB-Nederland en VNO-NCW, Loek Hermans en Bernard Wientjes, dinsdag bij de presentatie van een gezamenlijke onderwijsnota: "Hogescholen en branches: partners in professie. Uitdagingen voor MKB en HBO". Het moet de vraag (bedrijfsleven) zijn die uiteindelijk het aanbod (opleidingen) bepaalt. Nu redeneren veel hogescholen nog andersom. De beide werkgeverskoepels stellen voor om per cluster van hogescholen en branches/beroepsorganisaties die voor dezelfde sector werken, twee functionarissen (een vanuit de hogeschool en de ander vanuit het werkveld) aan te stellen om de samenspraak en samenwerking tussen beide te intensiveren en professionaliseren. De behoefte aan goed opgeleide beroepsbeoefenaren is stijgende. (mkb.nl, 5-09-2006)