Niet een, niet twee, maar vele Ché-scholingen!


Foto CJB


Enkele van de belangstellende deelnemers aan de CJB-bijeenkomst in Groningen. (Foto NCPN-Groningen)

Arlen Sabajo & Roberto Dias da Silva

Op zaterdag 2 september heeft de CJB een scholingsmiddag georganiseerd. Als uitgangspunt namen we de brochure 'In de voetsporen van Ché'. Immers, wie is toch die man wiens beeld je tegenwoordig op allerlei tassen, T-shirts, en posters tegenkomt? Voor de één nog steeds een voorbeeld van hoe je moet denken en handelen als communist of progressief om een betere wereld mogelijk te maken, voor de ander slechts een modebeeld. Het ging ons er niet om een of andere biografie van Ché te gaan lezen en elkaar klakkeloos te gaan vertellen over wat hij allemaal heeft gedaan en beleefd in Zuid-Amerika, nee het ging ons erom wat we van de persoon kunnen leren, hoe we in zijn voetsporen verder kunnen vechten tegen onderdrukking en uitbuiting, dat het socialisme geen droom was en is, maar een haalbaar alternatief voor het kapitalisme.

We leerden de noodzaak van studeren, maar ook de belangrijkheid van de daad. Door alleen maar te studeren verdrink je in de theorie, en met alleen maar doen verdrink je in de praktijk. Hoe belangrijk het is je goed te organiseren, maar ook dat je zonder leiding nergens komt. Er werden door middel van discussie parallellen gelegd met Ché's strijd in de hedendaagse samenleving. Hierbij doken de volgende vragen op: "Waarom is revolutie een noodzaak? Hoe en wanneer pas je verzet toe? Hoe werkt het kapitalisme en imperialisme tegenwoordig in de wereld en wat is het belang erachter? Hoe kunnen wij, gemiddelde burgers, zelfs hier in het welvarende Nederland en Europa, daar de dupe van zijn? En tenslotte, wat is een alternatief? Maar over de laatste vraag waren we het allemaal eens, een alternatief is er, een andere wereld is mogelijk. Ché heeft zich heel zijn leven ingezet om dat te bewijzen en door dit soort scholingen en discussies kunnen wij de strijd voortzetten waar Ché zich voor heeft ingezet, de strijd voor het socialisme. Er werd door iedereen gediscussieerd maar de gezelligheid en humor ontbrak gelukkig ook niet, zodoende kan er met recht worden gezegd dat het een geslaagde en leerzame scholingsmiddag was, die zeker voor herhaling vatbaar is. Wil je ook eens een scholingsmiddag of een andere activiteit van de CJB meemaken? Neem dan met ons contact op en stuur een email naar cjb@voorwaarts.net.

De brochure 'In de voetsporen van Ché' is ook te bestellen via de NCPN. Deze is 2,00 euro (exclusief verzendkosten)

Je kan bestellen via mail op lectuur@ncpn.nl
Of neem anders contact op via:
Haarlemmerweg 177
1051 LB Amsterdam
tel. (020) 6825019
fax (020) 6828276