Fidel Castro ontvangt derdewereldleiders aan zijn ziekbed


 


 


Fidel Castro nam niet zelf deel aan NAM-top. Wel ontving hij een reeks vertegenwoordigers aan zijn ziekbed, waaronder VN-secretaris Kofi Annan, Hugo Chávez en Evo Morales, de premier van Maleisië Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi, de president van Algerije Abdelaziz Bouteflika, India's premier Manmohan Singh en de persoonlijke representant van president Nestor Kirchner (Argentinië) Miguel Bonasso (journalist en volksvertegenwoordiger) die hem het eerste exemplaar van 'Honderd uur met Fidel' van de schrijver Ignacio Ramonet overhandigde.  

Pol de Vos

Van 11 tot 16 september werd in Havana de 14de Top van de Niet-Gebonden Landen gehouden. Er waren vertegenwoordigers van 118 landen, 56 landen werden vertegenwoordigd door hun staats- of regeringsleider. Er waren 90 ministers van Buitenlandse Zaken aanwezig.

Op 5 september schreef Fidel Castro een brief aan het Cubaanse volk (zie hieronder) om het te informeren over zijn gezondheidstoestand. In de brief meldt Fidel dat hij binnenkort een aantal hoge gasten ontvangt bij zijn ziekbed. Van 11 tot 16 september wordt in Havana immers de 14de Top van de Niet-Gebonden Landen gehouden. Er waren vertegenwoordigers van 118 landen, 56 landen werden vertegenwoordigd door hun staats- of regeringsleider. Er waren 90 ministers van Buitenlandse Zaken aanwezig. De beweging van Niet-Gebonden Landen ontstond in 1961 op het toppunt van de Koude Oorlog. Het was een alliantie van ontwikkelingslanden die een alternatief wilden voor een bondgenootschap met de Sovjet-Unie of de VS.

De voorzitter van Cuba heeft een eerste voorstel tot de eindverklaring voorbereid dat goed werd ontvangen. Na een voorbereidende vergadering in New York wees de Cubaanse ambassadeur Rodrigo Malmierca op de noodzakelijke heropleving van de beweging van Niet-Gebonden Landen: "Het is een uitdaging voor Cuba om aan het hoofd van de beweging te staan. We geloven erin, als we erin slagen de eenheid te bewaren en een aantal concrete initiatieven te nemen. We zullen handelen. Niet met gekruiste armen toekijken naar de gebeurtenissen in de huidige unipolaire wereld, waarin de Verenigde Staten geen rekening houden met het internationaal recht en doen waar ze zin in hebben. We zullen op het einde van de Top met 118 zijn. Dat is de grote meerderheid van de internationale gemeenschap en we hebben dus een rol te spelen in de wereld van vandaag."

Chávez opnieuw op bezoek

Ondertussen was Hugo Chávez op 1 september, aan het einde van zijn wereldreis naar onder andere China, Maleisië, Angola en Syrië, alweer op bezoek bij Fidel Castro. Hij had Fidel al eerder bezocht (op 13 augustus, de 80ste verjaardag van Fidel, nvdr) na de chirurgische ingreep van 31 juli. Tegenover duizenden aanhangers in Caracas benadrukte hij dat Fidel "al redelijk goed is hersteld". Hij had "meer dan twee uur" met Fidel gepraat over "de situatie in de wereld", samen met Raúl Castro en met andere Cubaanse en Venezolaanse vrienden. Raúl Castro heeft nog steeds tijdelijk alle functies van Fidel overgenomen. Chávez: "Vanuit Caracas zeggen we: vooruit kameraad, duw de zon verder vooruit, de dageraad moet beginnen." Dit was de eerste manifestatie in Caracas in het kader van de verkiezingscampagne voor de presidentsverkiezingen in december, waarbij Hugo Chávez kandidaat is voor een nieuwe ambtstermijn.

Bron: Solidair, 13-09-2006

Hieronder leest u de brief aan het Cubaanse volk die Fidel Castro op 4 september schreef.

Beste landgenoten,

De laatste dagen zijn er videobeelden en foto's verschenen, en ik weet dat ons volk daar zeer tevreden over was.

Sommigen waren, terecht, van mening dat het enige minpunt mijn enigszins magere voorkomen was. Het verheugt me ten zeerste dat jullie dit hebben opgemerkt. Dit geeft me de mogelijkheid om verschillende recentere foto's te verspreiden en jullie mee te delen dat ik in enkele dagen tijd 18,5 kilo ben afgevallen. Ik wil hieraan toevoegen dat men onlangs de laatste hechting heeft weggenomen na een herstelperiode van vierendertig dagen.

Geen enkel moment, zelfs niet tijdens de moeilijkste dagen volgend op 26 juli, ben ik gestopt met te proberen de politiek-nadelige gevolgen van mijn zo onverwachte gezondheidsproblemen te compenseren. Op het vlak van verschillende belangrijke vraagstukken heb ik vooruitgang kunnen boeken, en dat stelt me gerust. Ik kan jullie vertellen dat het boek Cien horas con Fidel, van Ramonet, waarin ik elk antwoord in detail aan het nalezen was op het moment dat ik ziek werd, bijna af is en dat het zo gauw mogelijk zal worden gepubliceerd, zoals ik jullie had beloofd. Dit wil niet zeggen dat ik daarom gestopt ben met nauwgezet mijn taken als gedisciplineerde patiënt te volbrengen.

Men kan stellen dat het meest kritieke moment voorbij is. Voor het moment verloopt mijn herstel bevredigend. De volgende dagen zal ik enkele voorname gasten ontvangen. Wat niet wil zeggen dat elke activiteit onmiddellijk vergezeld zal gaan door video's of foto's, zelfs als er informatie over verschijnt.

We dienen allemaal te begrijpen dat het niet mogelijk is om systematisch informatie of beelden over mijn gezondheidstoestand vrij te geven. We moeten ook begrijpen dat het realistisch is dat een volledig herstel, of men het nu wil of niet, tijd vraagt. Voor het ogenblik heb ik geen haast, en dat zou niemand moeten hebben. Het land draait goed en maakt vooruitgang.

Het schooljaar is vandaag opnieuw begonnen, het land telt meer leerlingen en de perspectieven zijn beter dan op welk ander moment ook.

Er rest me enkel nog één detail dat ik wil toevoegen: ik vraag aan elke eerlijke landgenoot - en allen samen vormen zij de immense meerderheid van het volk - om niemand verantwoordelijk te stellen voor de discretie die ik aan allen heb gevraagd in naam van de veiligheid van ons vaderland en onze Revolutie. Ik ben jullie oneindig dankbaar!

Fidel Castro Ruz, 4 september 2006