Filippijnen Actueel


Plenaire vergadering van Huis van Afgevaardigden.  


Zestien jaar geleden diende Tarhata Ibrahim Lumpingan een claim in nadat ze in Koeweit in het oorlogsgeweld terechtkwam. Ze ontving nog steeds niets. (Foto: AUBREY SC MAKILAN)  

Filippijnse gastarbeiders lijden in conflictgebieden

De meer dan vijf miljoen Filippijnse arbeiders die in het buitenland een inkomen zoeken, worden door de Filippijnse overheid als moderne helden bestempeld. De reden hiervoor is puur economisch: via hen worden heel wat dollars het land binnengebracht. Dat deze arbeiders lijden, lijkt voor de overheid geen probleem. Ze werken lange periodes gescheiden van hun familie, vaak onder bar slechte omstandigheden. Bovendien is de hulp van de Filippijnse overheid bij problemen meestal traag en onvolledig.

De Filippijnse regering zet vaart achter grondwetswijzigingen

Een tweede poging om een aanklacht tegen president Arroyo in te dienen, is tegengehouden door het parlement. Gemotiveerd door deze verwerping heeft de regering extra vaart gezet achter de pogingen om de grondwetswijzigingen erdoor te krijgen. Veel politici hebben hier persoonlijk belangen bij. Met de verkiezingen midden volgend jaar in het vooruitzicht wordt de tijd echter steeds krapper.

Ondanks politieke druk houden moorden aan

Ondanks de aanhoudende en toenemende diplomatieke en publieke druk op president Arroyo, blijven de politieke moorden doorgaan. Naast de bijna 200 verdwijningen zijn er nu al meer dan 750 doden te tellen. De regering blijft volhouden dat zij niet schuldig is aan deze verdwijningen en moorden. Het toelaten van VN- en EU-mensenrechtenonderzoekers en de intrekking van de benoeming van Generaal Palparan tot de National Security Council, wijzen er echter op dat de druk op Arroyo erg groot is geworden.

President Filippijnen in Brussel onthaald op protest

Het bezoek van de Filippijnse president Arroyo aan de Europese Commissie op 12 september ging niet ongemerkt voorbij. Vertegenwoordigers van ngo's, vakbonds- en mensenrechtenactivisten vonden het de ideale gelegenheid om hun bezorgdheid over de mensenrechtensituatie op de Filippijnen kenbaar te maken. Daarbij schoven ze een eenvoudige maar krachtige eis naar voren: "Stop the killings!"

Goedkope import van groente schaadt lokale landbouw


Lokale landbouwers dreigen te verdwijnen als de lokale markten overspoeld worden door ge├»mporteerde groenten.  

De limiet op invoerrechten op groenten en andere landbouwproducten, opgelegd door de Wereld Handels Organisatie, veroorzaakt veel schade voor de groenteteelt in de Cordillera. Veel boeren kunnen niet meer concurreren met de lage tarieven en dreigen failliet te gaan.

Filippijnengroepen Belgi├ź, 15-9-2006.