IMF ziet grote gevaren wereldeconomie


 

Sociaal-economische redactie

De economische groei komt volgend jaar met 4,9 procent slechts iets lager uit dan de groei van dit jaar. Tegelijk nemen de risico's toe, zegt hoofdeconoom Raghuram Rajan van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in een toelichting op de World Economic Outlook.

Het IMF zou niet verbaasd zijn als China het nog beter doet dan de geprognosticeerde groei van 10 procent dit en volgend jaar. Vooral de investeringen zouden nog hoger kunnen uitvallen, wat ook op andere opkomende markten uit de regio een positieve invloed kan hebben. Het gunstige plaatje in China weegt echter niet op tegen de risico's. (Zie in deze Manifest ook de Duitse analyse)

Een groot gevaar betreft de Amerikaanse economie, die het veel slechter zou kunnen doen dan nu wordt voorspeld. Het IMF gaat uit van een groei van 2,9 procent voor 2007, maar er is een gerede kans dat dit te positief is. Dat heeft vooral te maken met de huizenmarkt. Volgens Rajan is de verwachte terugval op de huizenmarkt nu echt op gang gekomen met huizenprijzen die bijna niet meer stijgen. Het aantal onverkochte huizen geeft bovendien aan dat het leed nog niet geleden is. Huishoudens hebben daarmee een belangrijke bron van inkomsten verloren. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een lagere consumptie. Rajan denkt dat dit komt doordat tegelijkertijd de lonen sterk zijn gestegen.

Hier schuilt volgens Rajan nou net het gevaar. "De Amerikaanse arbeidsmarkt is krap en de productiviteit daalt. Stijgende lonen kunnen in zo'n omgeving betekenen dat de inflatiedruk groter wordt. Als de financiƫle markten dit ook gaan doorberekenen in hun inflatieverwachtingen, dan kan de Amerikaanse centrale bank gedwongen worden de rente verder te verhogen dan nu al het geval is." Als dit scenario zich voltrekt dan kan de economische groei in de VS volgens Rajan al snel een vol procentpunt lager uitvallen, wat gezien het belang van de VS ook elders de groeiniveaus zal drukken.

Daar komt nog bij dat de VS niet de enige zijn die te lijden hebben van een krappe arbeidsmarkt. Uit berekeningen van het IMF blijkt dat de zogenoemde 'output gap' in de wereld steeds kleiner wordt. Dat betekent dat de aanwezige productiecapaciteit bijna volledig wordt benut, wat de kans op stijgende arbeids- en of andere productiekosten verhoogt. Het IMF verwacht dat dit de druk op alle centrale banken in de wereld vergroot om hun rentestanden op te voeren. Dat geldt helemaal als de energieprijzen nog hoger uitvallen, iets waar het IMF terdege rekening mee houdt. Het is vooral de eurozone die volgens Rajan kwetsbaar is voor een groeivertraging in de VS.

Bron: FD, 15-9-2006