Cuba wil Niet-gebonden Beweging sterker maken


 


Cuba's minister van BUZA, Felipe Perez Roque, tijdens 14de Top van Niet-gebonden landen (NAM) in Havana.  

Enige karakteristieken van de NAM

Een kenmerkend element van de NAM is haar actieve participatie bij wereldfora. De organisatie heeft momenteel 116 lidstaten en naar verwachting zullen dat er 118 zijn als Haïti en St. Kitts en Nevis in Havana toetreden. De NAM bestaat op dit moment uit 53 Afrikaanse landen, 38 uit Azië, 24 uit Latijns-Amerika en de Caraïben en één uit Europa (Wit-Rusland). Volgens officiële gegevens vertegenwoordigen deze landen 51 procent van de bevolking van de wereld, 53 procent van 's werelds kusten, 44 procent van zijn bossen, samen 45 procent van zijn landbouwgrond en 86 procent van zijn grondstoffen.

Redactie buitenland

Cuba wil een sterkere coalitie van ontwikkelingslanden tegen "een unipolaire wereld waar het gebruik van geweld overheerst." De veertiende top van de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM) (...) in Havana biedt daartoe een ideale gelegenheid.

De top heeft in de eerste plaats tot doel om de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM) nieuw leven in te blazen. De beweging ontstond in 1961 op het toppunt van de Koude Oorlog. Het was een alliantie van ontwikkelingslanden die een alternatief wilden voor een bondgenootschap met de Sovjet-Unie of de VS. Na de Koude Oorlog leek de interesse voor de organisatie te tanen.

Daar kwam de afgelopen jaren verandering in. Vooral onder het voorzitterschap van Zuid-Afrika (1998-2003) en het huidige voorzitterschap van Maleisië begon de beweging aan een tweede jeugd. Op de top in Havana zal gastland Cuba het roer overnemen. In de huidige internationale context vindt Cuba een sterke NAM meer dan ooit nodig. Die context wordt scherp als "een unipolaire wereld, waarin het gebruik van geweld overheerst, en er een gebrek aan respect is voor de soevereiniteit en het recht op onafhankelijkheid van naties" omschreven. Daarmee haalt het indirect fel uit naar zijn oeroude vijand, de Verenigde Staten. "Als de principes van Bandung, bij de oprichting van de NAM, goed waren toegepast, zou er geen plaats zijn voor de huidige politiek van de VS", zei een Cubaanse onderzoeker tegen IPS. Die principes omvatten onder meer respect voor de mensenrechten, geen tussenkomst in de interne aangelegenheden van andere landen en het afzien van druk tegenover andere landen. Ze benadrukken ook dat leden ernaar streven conflicten op een vredelievende manier op te lossen en samenwerking te bevorderen. (...) Cuba zal op deze vergadering een blauwdruk presenteren met de nieuwe 'missie' die de NAM voor zichzelf ziet weggelegd. Die moet dan getekend worden door de staats- en regeringsleiders van de 116 landen die tot de NAM behoren (nu 118, nvdr). (...) Die blauwdruk gaat over de strijd tegen armoede, de ongelijke economische wereldorde, de unipolaire machtssituatie en het terrorisme. Aan die blauwdruk is ook een actieplan gekoppeld om de overeengekomen afspraken te realiseren.

Bron: IPS, 4/9-9-2006