Verslag vergadering partijbestuur van 12 augustus 2006


 


Na een inventarisatie in de partij over de voorwaarden voor deelname aan de verkiezingen, zal het partijbestuur daarover op 23 september een besluit nemen. Op foto's Alejandro de Mello, lijsttrekker NCPN. (Foto Manifest)  

Libanon:

Er is een gezamenlijke verklaring van 65 (later 72) communistische partijen uitgegaan. Op de site van Michael Chossodowsky (www.globalresearch.ca) staat veel interessante informatie, waaruit duidelijk blijkt dat de oorlog tegen Libanon past in een westers plan voor controle over het Midden-Oosten.

Cuba:

Fidel Castro herstelt en wordt morgen 80 jaar. De politieke en ideologische aanvallen op Cuba en zijn leiding gaan onverminderd door. Het beroep van de Cuba 5 is afgewezen. Acties in september. Het PB roept op om te ondertekenen op website waar verklaring tot eerbiediging van de soevereiniteit van Cuba kan worden gesteund. Het PB besluit een e-mail naar Fidel Castro te sturen om hem beterschap te wensen en hem te feliciteren met zijn verjaardag.

Manifest:

Volgend jaar bestaat onze krant 25 jaar en de partij 15 jaar. De mogelijkheid dit te vieren tijdens een Manifestival wordt onderzocht.

Avante-festival:

Jan I. zal op uitnodiging van de PCP deelnemen aan festival in Portugal op 1 tot en met 3 september.

Organisatie:

Een eerste bespreking vindt plaats over een notitie m.b.t. het organisatiesecretariaat. Kwesties als interne partijdiscipline, een regelmatig verschijnende ledenbrief of een 'kaderbulletin' moeten nog nader worden besproken. Om het partijleven te versterken moeten meer gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Daartoe wordt een organisatieplan gemaakt.

Verkiezingsdeelname:

Hoe de partij over deelname denkt is nog niet duidelijk, het is wachten tot de conferentie. Er zijn nogal wat witte plekken voor wat betreft het ophalen van handtekeningen. Financieel blijft het ook nog steeds problematisch. Uitgangspunt is deelnemen. Nu eerst problemen in kaart brengen. Alejandro houdt de inleiding over het waarom van deelnemen en waarom juist nu. Job zal problemen inventariseren. de keuze moet plaatsvinden op basis van rationele argumenten niet op basis van illusies.

Volgende vergaderingen: 9 september (regulier) en 23 september (verkiezingsdeelname)