Situatie in Servië verergert met de dag meer


Sinds de westerse contrarevolutie in de Federale Republiek Joegoslavië tegen de regering Milosevic zijn de sociale en democratische rechten drastisch verslechterd.  

CC van Joegoslavische Communistische Jeugd (SKOJ)

Gedurende vierenhalf decennium hebben wij onder socialistische verhoudingen, die honderden fouten en duizenden deugden voortbrachten, geleefd. Nu worden wij gedwongen te leven onder puur kapitalistische verhoudingen, met duizenden fouten en geen deugden van om het even welke aard.

Het socialisme in ons land was een ontluikende sociale orde. Het heeft zware gevolgen van de Eerste- en Tweede Wereldoorlog, talloze geërfde problemen en de kapitalistische blokkade moeten overwinnen, en het heeft veel geld voor defensiezaken moeten opzijleggen. Derhalve en natuurlijk was er geen overvloed. Niettemin was er altijd geld voor alle noodzakelijkheden voor elk individu in de maatschappij.

Nu is er voor een overweldigende meerderheid van de bevolking geen werkgelegenheid en zal het er niet zijn zolang de vazallenburgerij, geïnstalleerd door de bajonetten en dollars van de NAVO, aan de macht is. Door dit vazallenregime en de NAVO-landen heeft Joegoslavië opgehouden te bestaan. Ten gevolge van de agressie van de NAVO zijn Kosovo en Metohija bezet en veranderd in de grootste militaire basis van het NAVO-pact in Europa. Door de acceptatie van de ongrondwettige samenwerking met het Haagse Tribunaal heeft het vazallenregime de agressie van de NAVO tegen FR Joegoslavië feitelijk gelegaliseerd.

Tijdens de bijna zes jaar van het DOS-regime en de huidige opvolger DSS/SPO/NS hebben meer mensen hun leven verloren dan door alle mislukkingen gedurende 45 jaar socialisme. Tijdens de regering van het vazallenregime is ons land het meest verarmde land in Europa geworden. De buitenlandse schuld is bijna 16 miljard dollar. Een gemiddeld Joegoslavisch gezin van vier leden heeft een schuld van meer dan 8.500 dollar.

De invoer wordt slechts gedekt door 20 procent uitvoer en het tekort op de buitenlandse handelsbalans bedraagt meer dan 6 miljard dollar. Meer dan 60 procent van de industriële capaciteit wordt niet gebruikt, gedeeltelijk gebruikt of is gesloten. Bijna 40.000 bedrijven zijn in private handen of daar dichtbij. Alle grote bedrijven (of bijna alle) werden voor een appel en een ei verkocht aan buitenlands kapitaal of aan de nieuwe binnenlandse bourgeoisie, en gedurende deze hele periode werd geen enkel groot industrieel object gebouwd. Alles waarover we beschikken werd opgebouwd tijdens het socialisme.

Het aantal werklozen bedraagt meer dan twee miljoen mensen. Het gemiddelde loon van een tewerkgestelde bedraagt aanzienlijk minder dan 2 dollar per dag. De werkende klasse werd beroofd van haar rechten en veranderd in dagloners in dienst van buitenlandse kapitalisten en de binnenlandse maffia. Met de steun van corrupte vakbondsleiders werd de meest reactionaire arbeidswetgeving van Europa ingevoerd.

Door de privatisering van staats-, gemeenschaps- en coöperatief bezit hebben buitenlandse en onlangs verschenen binnenlandse kapitalisten van onze mensen gestolen wat in tientallen jaren door het zweet en het bloed van onze voorvaderen, onze vaders en moeders en ons zelf werd gecreëerd.

Het vorige regime, tenslotte, heeft een wet goedgekeurd waardoor voor deelname aan de verkiezingen vele tientallen duizenden euro's moeten worden betaald.