Werelfocus

Bolivia: Fikse tegenwind voor Evo Morales

Vorige maand startte de lang verwachte grondwetgevende vergadering in Bolivia, met de intentie om over een jaar, tegen augustus 2007, een nieuwe grondwet op te stellen. Deze week moest die feitelijk van start gaan, na afspraken gemaakt te hebben over de interne werking. Maar al bij die eerste stap liep het fout. De regeringspartij MAS wil liever dat nieuwe voorstellen al met een gewone meerderheid zouden worden goedgekeurd, en niet met de gewoonlijk vereiste tweederde meerderheid. Uit protest gaan de vier meest welvarende provincies, Santa Cruz, Tarija, Beni en Pando, nu in staking.

Met de nationalisering van de oliemaatschappijen wordt intussen wel vooruitgang geboekt. De onderhandelingen met de oliemaatschappijen zijn gaande en de eerste royalties opgehaald. Zo inde de regering 32,3 miljoen dollar in nieuwe hogere gasroyalties. Het Franse Total stond al een groot aandeel af aan de staat. Verwacht wordt dat Petrobras en Repsol volgen.

Colombiaanse overheid schuldig aan geweld tegen mensenrechtenactivisten

In een nieuw rapport laakt Amnesty International de Colombiaanse overheid voor het oogluikend toelaten van gewelddadige aanvallen tegen mensenrechtenactivisten. De organisatie spoort de internationale gemeenschap aan het op te nemen voor de lokale activisten in Colombia. Met talloze voorbeelden toont het rapport aan dat individuen en organisaties die zich inspannen voor mensenrechten en strijden tegen straffeloosheid het vaak hard te verduren krijgen. Verschillende onderzoeken wijzen erop dat het geweld tegen mensenrechtenactivisten deel uitmaakt van een bewuste strategie om te verhinderen dat mensenrechtenschendingen en samenwerkingsverbanden tussen het leger en paramilitaire groeperingen publiek gemaakt worden. (...) (IPS, 4/9-9-2006)

Coke en Pepsi verkwanselen India's grondwater

Indiase actievoerders willen de bottelfabriek van Coca-Cola in Mehdiganj laten sluiten. (...) De fabriek wordt ervan beschuldigd te veel grondwater op te pompen en te vervuilen met zware metalen als lood, cadmium en chroom. In maart 2004 moest een bottelfabriek van Coca-Cola, in Plachimada in de zuidelijke staat Kerala, om dezelfde redenen de deuren sluiten. (...) Uit een test bleek dat Coca-Cola bijna 27 keer meer pesticiden bevat dan maximaal is toegestaan. Pepsi Cola overschreed zelfs meer dan 30 keer de maximumwaarde. De cijfers shockeerden de Indiase consument en leidden tot een volledig verbod op de productie of verkoop van cola in de staat Kerala. (...) (IPS, 4/9-9-2006)

Pizza en Cola verboden op school

Vanaf 1 november mogen Letse scholen geen 'junk food' meer verkopen. Voedsel en drank met artificiële kleur- en smaakstoffen of een hoog suiker- of zoutgehalte worden verboden op alle kleuter-, lagere en middelbare scholen. Letland is het eerste land in de Europese Unie dat zo'n verbod oplegt. Het Letse ministerie van Volksgezondheid nam het initiatief na een toenemend aantal klachten van voedingsdeskundigen over de verslechterende gezondheid van kinderen. (...) Voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright had in een brief aan de Letse president Vaira Vike-Freiberga haar bezorgdheid uitgedrukt over het verbod. Dat zou de belangen van Amerikaanse drankproducenten - in het bijzonder Coca Cola - kunnen schaden. Vike-Freiberga antwoordde dat kinderen nog niet in staat zijn te kiezen welk eten en drinken het beste is voor hun gezondheid. De beslissing van Letland wordt op gejuich onthaald bij gezondheidsexperts. "Letland heeft een grote stap gezet", zegt Neville Rigby van de denktank InternationalAssociation for the Study of Obesity in Londen. "Junk food op school verkopen, is een fout voorbeeld stellen." (...) (IPS, 4/9-9-2006)

Omstreden Chileense papiergigant opent vierde fabriek

Het Chileense bedrijf Celulosa Arauco y Constitución (Celco) heeft ondanks hevige protesten een vierde papierfabriek geopend. Celco werd bekend door een ecologische ramp in een moerassig gebied waarbij honderden beschermde zwanen stierven. "Politieke argumenten hebben in Chili nog altijd voorrang op technische, sociale en milieu-argumenten", zegt Lucio Cuenca, directeur van het Latijns-Amerikaanse Observatorium voor Milieuconflicten (OLCA)." (...) Het meest controversiële aspect aan die goedkeuring is dat Celco tijdelijk afval in de rivier Itata mag dumpen. Die rivier voorziet 40.000 kleine boeren van water. (...) (IPS, 4/9-9-2006)

Latijns-Amerika is steeds minder afhankelijk van handel met VS


Tegenover gebouw van VS-vertegenwoordiging op Malecon in Havana staat billboard met afbeelding van Bush als Vampier. Symbool van toenemende Latijns-Amerikaanse weerzin en verzet tegen hegemonisme van Noord-Amerikaanse imperialisme.  

Sinds 2003 is de handel tussen Mexico, Cuba, Brazilië en de Spaanstalige landen van Zuid-Amerika meer dan verdubbeld, tot een totaal van 73 miljard euro. Brazilië is de belangrijkste motor achter de groei van die regionale handel, gevolgd door Venezuela en Argentinië. Latijns-Amerika wordt ook langzamerhand verlost van zijn extreme afhankelijkheid van Noord-Amerika en Europa. China wordt steeds belangrijker als handelspartner. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stijgt het aandeel van Latijns-Amerika in de wereldhandel dit jaar tot 5,5 procent, van 5,1 procent in 2005. Die ontwikkelingen verzwakken de dominerende rol die de VS traditioneel in de Latijns-Amerikaanse economie speelt. De eigenzinnige koers die de grote landen in Zuid-Amerika varen is Washington een doorn in het oog. Half augustus lanceerde de Amerikaanse president George W. Bush een voorstel om de handelsvoordelen die Argentinië, Brazilië en Venezuela nu samen met andere ontwikkelingslanden genieten in het kader van het GSP-systeem af te zwakken, op te schorten of zelfs af te schaffen als die landen zich blijven verzetten tegen de handelsintegratie die de VS voorstaan. In elk geval boert Latijns-Amerika voorlopig goed. De Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Cariben voorspelt voor dit jaar een economische groei van 5 procent in de regio, duidelijk boven het wereldgemiddelde van 3,8 procent. De groei in Azië en vooral in China en India zal nog hoger uitvallen, waardoor het economische zwaartepunt van de wereld steeds verder naar het oosten zal opschuiven. (IPS, 4/9-9-2006)