Jongerencampagne voor solidariteit met de Cuban Five


 

CUBA, 13 januari 2007 - De Cubaanse jongeren roepen, namens het gehele Cubaanse volk, jongerenorganisaties, studentenbewegingen en de jonge bevolking van de hele wereld op om mee te helpen in de strijd voor gerechtigheid voor de Vijf en om de waarheid aan het licht te brengen.

"Wij roepen jullie op om een nieuwe wereldwijde campagne te steunen, van 10 januari tot 30 april, om de stilte die om de zaak van de Vijf Cubaanse patriotten hangt te doorbreken. De Vijf zitten onterecht gevangen in de VS", staat er in de verklaring, uitgebracht door vijf gezamenlijke Cubaanse jongerenorganisaties.

De tekst stelt verder dat de campagne voor de vrijlating van de vijf helden een strijd vertegenwoordigt voor de waarheid en tegen het terrorisme, en dat de Vijf al onterecht acht jaar hebben uitgezeten. Zij zijn "slachtoffers van de totale irrationaliteit en uiterste mensonwaardigheid van het imperialisme".

"De imperialisten negeren de oproepen van internationale organisaties en werpen allerlei juridische obstakels op om een rechtvaardige oplossing van deze zaak te voorkomen. Alleen de mobilisatie van de publieke opinie kan de druk creëren die nodig is voor de rechtvaardigheid waarvoor ons volk strijdt", gaat de verklaring verder.

De oproep uitgevaardigd door de Bond van Jonge Communisten (Unión de Jóvenes Comunistas), de Federatie van Universitaire Studenten (Federación Estudiantil Universitaria), de Federatie van studerenden in het Secondaire Onderwijs (Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media), de José Martí Pioniers Organisatie (Organización de Pioneros José Martí) en de José Martí Brigade van Kunstdocenten ((Brigada de Instructores de Arte José Martí), merkt op dat de solidariteit gaat naar de Vijf die symbool staan voor fatsoen, altruïsme, moed en solidariteit.

De Cubaanse jeugd nodigt ook actieve solidaire jongeren vanuit de hele wereld uit om van 29 tot 30 april deel te nemen aan de Internationale Jongeren Solidariteit Bijeenkomst in Havana, om samen terug te kijken op de reeds behaalde successen in deze campagne en plannen te maken voor de toekomst. (Cubaminrex-RHC)

Overgenomen van de internetsite van de CJB http://www.voorwaarts.net 21-1-2007.