Binnen de EU wordt nieuwe anti-Cuba samenzwering gesmeed

Cubaanse pers: dreiging uit vroegere Oost-Europese socialistische staten


Bevolking staat massaal achter Cubaanse revolutionaire regering. (Foto PCC)  

Patricio Montesinos

Verschillende berichten in de media rapporteren het smeden van een nieuwe samenzwering tegen Cuba binnen de EU door een aantal van de 27 lidstaten, waarvan de regeringen berucht zijn hun slaafse volgzaamheid jegens de VS en om hun gefrustreerde obsessie de Cubaanse revolutie te willen vernietigen.

De meest recente manoeuvre, geleid door de Tsjechische Republiek en ondersteund door Polen, Slowakije, Hongarije, Litouwen en Slovenië - allemaal zo geheten 'bekeerde' Oost-Europese staten - probeert Washington's droom te laten uitkomen: het smeden van een gemeenschappelijke agenda in de VS en de EU om de onafhankelijkheid en soevereiniteit van Cuba te ondermijnen.

Met dit plan, geïnitieerd door de 'Vrienden van een democratisch Cuba' (een groep georganiseerd door en onder directe leiding van het Witte Huis) wil men het 'Oude Continent' dwingen betrokken te raken bij wat het noemt "haar korte en lange termijnstrategie m.b.t. Cuba". Het is de bedoeling van de 'bekeerde' Oost-Europese staten om de EU het aloude doel van de VS, het omverwerpen van het wettelijke bestuur op het eiland, ook tot haar doel te maken.

Steun voor dit EU-plan, heimelijk opgezet en sinds het afgelopen jaar gepromoot door de regering Bush, zou een hinderpaal zijn voor de bilaterale betrekkingen tussen Europese landen en Cuba en voor de inwoners van landen die normale relaties met het eiland nastreven. De banden tussen Cuba en de EU zijn ook aangetast door even macabere 'made-in-VS'-projecten zoals de zogeheten 'Common position', al meer dan 10 jaar door het Europese blok aangenomen, en een serie sancties in 2003 afgesproken en nu tijdelijk opgeschort.

Het waren ook de VS die via de vroegere [ultrarechtse, nvdr] Spaanse president José Maria Aznar de EU meesleepten om in 1996 de 'Common position' jegens Havana aan te nemen, die de Europese betrekkingen met Cuba tot een doodlopende weg maakte.

Deze selectieve en huichelachtige opstelling van de EU ten opzichte van Cuba staat in schril contrast met de tolerantie en de oorverdovende stilte over martelingen en misbruiken, dagelijks door de VS bedreven tegen personen die illegaal vastgehouden worden in detentiekampen op Guantánamo en andere gevangenissen in de wereld.

De EU heeft zich nooit duidelijk uitgesproken tegen de geheime CIA-vluchten boven Europees territorium of tegen de clandestiene kampen die de CIA met Europa deelt. Tot op vandaag heeft de EU zich niet in staat getoond om haar eigen onafhankelijke politiek m.b.t. Cuba te formuleren. Deze bewering wordt zelfs belangrijker als de Unie toestaat dat satellietstaten van de VS, zoals de Tsjechische Republiek, hun politieke ontwerpen opleggen aan het hele regionale blok.

Bron: 'Periodico 26', http://www.periodico26.cu, 8-2-2007, vertaling Thomas Janssen.