Landbouwers en de strijd om het bestaan


Griekse bevolking blijft zich krachtig verzetten tegen de schadelijke gevolgen van de Europese dictaten.  


 


 

Anna Ioannatou

Natuurlijk is er geen rust te verwachten in een samenleving waarin de bestaansmogelijkheden van hele bevolkingsdelen voortdurend op de tocht staan.

Niet alleen onderwijs is in opstand, nu is de beurt ook weer aan landbouw. Klein en middelgroot uiteraard, want echt groot overleeft wel.

Hetgeen niet betekent dat de 'strijd voor het behoud van klein' de juiste is. Binnen het kapitalisme is productieschaalvergroting een ontwikkeling die wetmatig plaatsvindt en ook nodig is. Nostalgisch teruggrijpen naar voorkapitalistische vormen van productieorganisatie, hoe begrijpelijk ook, menselijk en emotioneel gesproken, getuigt van een utopisch romantisme dat tegen de ontwikkeling indruist. 'Groot' is niet per definitie slecht, net zomin als 'klein' per definitie goed is, want hier ligt de ware tegenstelling niet, ook al lijkt het er soms wel op.

Vechten tegen de bierkaai?

De ware tegenstelling zit in de bezitsvorm. De kapitalistische is dat het grote bezit in handen van particulieren is en de verdwijnende kleine en middelgrote landbouwer hetzij werkloos wordt (de meesten), hetzij werknemer in loondienst in een grotere productie-eenheid. Deze ontwikkeling vindt al een aantal jaren in Griekenland plaats met de toepassing van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU, in nationale termen omgezet door de Griekse regeringen. De socialistische bezitsvorm zou de coöperatieve met gemeenschappelijk bezit zijn.

De huidige strijd van de kleine en middelgrote landbouwers in Griekenland blijft voorlopig binnen de beperkte horizon van het bestaande stelsel, dus slechte ontwikkelingen remmen en om veel bescherming vragen. Eind januari en begin februari trokken de tractoren weer eens massaal uit in diverse delen van het land. Het eisenpakket zag er als volgt uit:

Op deze eisen en acties reageert de regerende Nea Dimokratia, net als de'socialistische' Pasok, toen die het heft in handen had, cynisch afwijzend. Geheel in de lijn der verwachtingen en de logica van het door hen gesteunde stelsel werken zij aan de concentratie van land en bedrijven in handen van een paar 'groten'. Het is aan de slachtoffers van deze politiek zelf dit in te zien en hun strijd politiek te maken door, om te beginnen, niet meer op hun onderdrukkers te stemmen.