NCPN-Groningen wil referendum over herindelingen

De NCPN Groningen voert campagne tegen de gemeentelijke herindelingen in Oost-Groningen en eist een publieke discussie en een referendum over deze bestuurlijke ingreep. De partij is van mening dat door de herindelingen het lokale bestuur en allerlei voorzieningen verder van de mensen af komen te staan. Zaterdag 3 februari deelde de NCPN op grote schaal pamfletten hierover uit in onder meer Winschoten, Reiderland, Bellingwedde en Scheemda.

De NCPN heeft in de gemeenteraad in Reiderland steeds geprotesteerd tegen de argumenten van het college aldaar om de herindelingen als een voldongen feit te beschouwen. Er heeft daarover geen publieke discussie plaatsgehad. De bevolking, voor wie deze herindelingen ingrijpende gevolgen heeft, heeft zich hierover dus niet kunnen uitspreken. De NCPN wil dan ook dat er een referendum wordt gehouden.

In de publieke discussie zouden een aantal punten moeten worden overwogen. Ten eerste is de vraag of herindelingen inderdaad meer efficiency opleveren. De NCPN meent dat deze efficiency vooral tot kostenbesparingen leidt die nadelig zijn voor de inwoners. Ten tweede is er het punt van voorzieningen. Herindelingen leveren weliswaar nieuwe, grootschalige voorzieningen op, maar zijn kostbaar, geconcentreerd op één plek en tasten de bestaande voorzieningen in de dorpen aan. Ten derde speelt het argument bestuurskracht een rol. De NCPN meent dat de bestuurskracht die van de herindelingen zou moeten uitgaan, vooral betekent dat de kloof tussen lokale politiek en bevolking groter wordt en dat impopulaire maatregelen makkelijker kunnen worden doorgevoerd.

Wanneer de NCPN in de Provinciale Staten komt, zal ze zich sterk maken voor een openbaar debat en een referendum over de herindelingen.

Het pamflet dat de partij in Oost-Groningen heeft verspreid is in pdf-bestand en word-bestand van de website te downloaden.

Meer informatie:

NCPN provincie Groningen
Telefoon :
06-14100834 (Michel Wijnhold)
0597-521712 (Hans Heres)
050-5414381 (Mans Pruis)
e-mailadres: info@ncpn-groningen.nl
web : https://www.ncpn-groningen.nl