"Consequent tegen marktwerking en privatiseringen"


Michel Wijnhold, lijsttrekker NCPN in Groningen. (Foto NCPN-Groningen)  


 

Interview met Michel Wijnhold,

NCPN lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen

Annabelle Schouten

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: waarom NCPN stemmen?

De NCPN is de enige partij die consequent heeft gewaarschuwd voor marktwerking en privatiseringen. Andere partijen laten de laatste jaren rond verkiezingstijd ook wel wat 'kritische noten' horen, maar daarna hoor je ze niet meer. Waar wij jaren geleden al voor waarschuwden, slechtere service, hogere prijzen en slechtere arbeidsvoorwaarden, is uitgekomen. Dat zegt toch wel wat over hoe communisten naar de wereld kijken. De NCPN is ook de enige partij die tegen de voorgenomen gemeentelijke herindelingen is.

Wat denk je dat je als communist in de Provinciale Staten kunt bereiken?

De provincie heeft redelijk veel macht. Ze gaat over de concessies in het openbaar vervoer, de provincie heeft aandelen in de energiebedrijven en de provincie bepaalt waar er gebouwd mag worden. Allemaal punten die wij belangrijk vinden. We hopen dan ook ervoor te zorgen dat het woningbouwbeleid wordt veranderd zodat kleine dorpen ook woningen kunnen bouwen voor hun eigen bewoners in plaats van dure villawijken voor mensen uit het westen. We willen ook de herindelingen tegenhouden. De bevolking is tegen, dus de provincie moet dit niet doordrukken onder druk van Den Haag en Brussel.

In het persbericht over de deelname van de NCPN wordt onder andere een 'betaalbaar lokaal en regionaal openbaar vervoer' afgezet tegenover de 'dure snelle treinverbinding'. Wat zijn de concrete plannen van de NCPN voor het openbaar vervoer in Groningen?

Er werd veel gepraat over snelle verbindingen met de Randstad. Veel plannen waren duur zoals de magneetzweefbaan. Maar recentelijk heeft de nieuwe dienstregeling van de NS de verbinding met Amsterdam nog langzamer gemaakt! Daar valt dus ook wat te verbeteren zonder dure nieuwe trajecten. Maar waar we vooral voor willen waarschuwen, is dat er niet alleen maar naar de Randstad wordt gekeken. Weet je wel hoe moeilijk het is om van, bijvoorbeeld Appingedam, naar het vlakbij gelegen Finsterwolde te komen met het openbaar vervoer? Ik denk dat Groningen er economisch meer aan heeft dat de verbindingen IN de provincie goed zijn, dan dat er een nieuwe lijn naar het westen komt.

De werkloosheid in Groningen is zeer hoog. De NCPN wil de werkgelegenheid sterk verbeteren. Hoe wil je dit doen?

Werkgelegenheid gaat niet alleen over hoeveel banen, maar ook wat voor banen. Vooral jongeren hebben veel banen die 'flexibel' zijn. Ze werken wel, maar zonder vaste contracten. Gevolg is dat ze bijvoorbeeld geen hypotheek kunnen afsluiten. De NCPN wil dat de provincie het goede voorbeeld geeft en alle flexibele- en uitzendkrachten die ze in dienst hebben of nemen een vast contract aanbieden. De aardgasprijs zorgt ook voor veel problemen, vooral in de industrie in Delfzijl. Deze gasprijs is kunstmatig hoog. Die moet omlaag willen we de bedrijven daar behouden. Ook moet Groningen naar de toekomst kijken en voor de mensheid is het noodzakelijk dat we stoppen met 'vuile' energie. De provincie moet haar plannen hiervoor doorzetten en uitbreiden. Groningen kan met zijn universiteit en industrieeen leider in schone energie worden en schone energie is de energie van de toekomst.

De NCPN maakt zich verder sterk voor energiebesparing en duurzame energieontwikkeling. Wat is volgens jou een milieuvriendelijke, maar tegelijkertijd betaalbare oplossing?

Alles is betaalbaar als het maar op grote schaal gebeurt. Wind is er genoeg in de provincie. Ook moet er meer biomassa worden gebruikt en de provincie moet ook hier het goede voorbeeld geven door zelf schone energie te gebruiken en te produceren. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan strenge eisen, ook wat betreft waterbesparing.

In Groningen leven veel mensen in armoede: tijdens de afgelopen jaren onder Balkenende zien we meer en meer mensen die bijvoorbeeld naar de Voedselbank moeten. Hoe kan dit probleem in Groningen de wereld uit geholpen worden?

Ten eerste door het kapitalisme de deur uit te doen. Armoede kan alleen bestaan als er rijkdom is. Elke euro die een arme mist, heeft een rijke in zijn zak gestopt. Dat krijg je met een economisch systeem dat is gebaseerd op ongelijkheid. Maar zolang we dat nog niet hebben kunnen bereiken, kan er wel degelijk aan symptoombestrijding gedaan worden. De aardgasprijs kan omlaag door de koppeling tussen olie en gasprijs af te schaffen. Ook kan de belasting op gas omlaag en moeten er juist voor arme mensen subsidies komen om zuiniger te kunnen leven. Maar er valt ook geld te halen uit de zorgpremie die nu niet alleen wordt gebruikt om het zorgsysteem te financieren, maar ook om marketingcampagnes en topsalarissen te kunnen betalen. Huren kunnen ook omlaag als het bouwbeleid wordt aangepast: er moet meer gebouwd worden en minder worden gesloopt!

De NCPN wil de toenemende marktwerking en de privatiseringen terugdraaien. Welke geprivatiseerde bedrijven zijn er het ergst aan toe en hoe kunnen die problemen verholpen worden?

Woningbouwcorporaties slopen prima goedkope huizen omdat ze meer winst kunnen maken met het bouwen van dure koopwoningen. Hele volksstammen worden weggejaagd uit hun woningen en krijgen er altijd een duurdere woning voor terug. Dat is misdadig. Arriva is ook zo'n verhaal. De arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs worden steeds slechter (en flexibeler), buslijnen worden geschrapt en conducteurs op de treinen zijn afgeschaft. Ondertussen worden de bazen en aandeelhouders van Arriva steenrijk van onze ellende.

De NCPN is er ook voor dat de aardgaswinsten ten bate van de gehele bevolking worden gebruikt. Hoeveel is al dat aardgas eigenlijk waard, en op wat voor manieren kunnen de winsten ervan de bevolking ten goede komen?

Aardgas is natuurlijk echt veel waard, ten eerste als leverancier van energie en als grondstof voor veel andere producten. De gasprijs is echter gekoppeld aan de olieprijs die weer grotendeels bepaald wordt door hoeveel olie er in het Midden-Oosten uit de grond wordt gehaald. George Bush is dus medeschuldig met zijn rampzalige Midden-Oosten-beleid. Rampzalig voor de bevolking daar, niet voor de oliemaatschappijen die erg rijk worden van de hoge prijzen. Wij willen dat de olieprijs en de gasprijs worden losgekoppeld zodat de fabrieken in Delfzijl niet failliet gaan en de arbeidsplaatsen behouden blijven en zelfs kunnen worden uitgebreid. Ook de toenemende armoede in Groningen kan hiermee bestreden worden. De belasting op gas kanook omlaag. De Nederlandse staat wordt ook steenrijk van de hoge gasprijs en dit moet ze ten goede van de bevolking laten komen, vooral die in Groningen omdat het geld hier het hardst nodig is. Het gas zit hier in de bodem!

Jarenlang was Groningen achtergesteld gebied, alleen de CPN met Fre Meis heeft steeds geëist dat Groningen ook mee zou profiteren. Er was ons immers van alles beloofd toen de gasbel werd ontdekt. Toen Fre Meis en de CPN te populair werden, begonnen de vakbonden en de Haagse politiek aan deze eisen te voldoen. Maar wat gebeurde er toen er eindelijk weer werd geïnvesteerd in het noorden? Halverwege werd de geldstroom (Langmangelden) gestopt zodat het hele plan nooit is afgemaakt. Dat hebben we te danken aan Balkenende die blijkbaar niet meer bang hoeft te zijn voor communisten. Het is dus aan de Groningers om bij de Statenverkiezingen te laten zien dat ze opeisen wat hun recht is. Vol gas vooruit, Stem NCPN!