DVRK: Akkoord rond nucleaire kwestie


Overwinning voor de vasthoudende en krachtige diplomatie van de DVRK.  

Redactie buitenland

In ruil voor de [Volgens KCNA tijdelijke, nvdr] sluiting van zijn kerncentrale krijgt Noord-Korea hulp voor zijn energievoorziening, zo werd op 13 februari in Peking overeengekomen. Nog belangrijker op lange termijn is dat de Verenigde Staten zich er toe verbinden de financiële sancties op te heffen en gesprekken aan te gaan over het aanknopen van diplomatieke relaties met Noord-Korea.

De Democratische Volks Republiek Korea (DVRK) zal de nucleaire installaties van Yongbyon [Volgens het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA tijdelijk, nvdr] sluiten en gespecialiseerd personeel van het Internationaal Atoomagentschap uitnodigen om controles uit te voeren. In ruil zal de DVRK spoedhulp krijgen in de vorm van 50.000 ton petroleum die binnen de 60 dagen geleverd zal worden. Er worden zes werkgroepen gestart. Eén zal zich buigen over het kernwapenvrij maken van het Koreaanse schiereiland. Andere werkgroepen behandelen de normalisering van de relaties tussen Japan en Noord-Korea, de economische samenwerking en die op het vlak van de energiebevoorrading, alsook de uitbouw van een vredes- en veiligheidsmechanisme voor heel Noordoost-Azië.

De DVRK en de VS starten bilaterale gesprekken om tot volledige diplomatieke betrekkingen te komen, zo stelt het document. Tevens starten de Verenigde Staten de procedure om Noord-Korea te schrappen van de lijst van landen die het terrorisme steunen en ondernemen ze stappen om de wet die verbiedt handel te drijven met de vijand (Trading with the Enemy Act) en die de DVRK beoogt, op te heffen.

Japan en Noord-Korea gaan ook bilaterale gesprekken aan om hun relaties te normaliseren. Christopher Hill, hoofd van de Amerikaanse onderhandelaars, verklaarde dat de VS akkoord gaan om binnen de dertig dagen het probleem van de financiële sancties tegen de DVRK op te lossen. (Solidair, 15-2-2007)