Rijksambtenaren gaven schot voor de boeg


Jan Willem Dieten (ABVAKABO FNV) spreekt ambtenaren toe vóór ministerie van Binnenlandse Zaken. Er trokken 13.000 ambtenaren aan hem voorbij. (Foto Manifest)  


 


 

Sociaaleconomische redactie

"Het Rijk loopt achter, dat moet rechtgezet worden", licht Jan Willem Dieten van ambtenarenbond ABVAKABO de looneis toe: "Wij willen honderd euro compensatie voor hoge ziektekosten, een volledige dertiende maand en 2,5 procent extra loon".

Als het aan demissionair minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) ligt, krijgen de rijksambtenaren niet meer dan 2 procent extra. Een woordvoerder van de minister wijst er op dat de rijksambtenaren eind 2005 al zijn gecompenseerd voor hogere ziektekosten. "Maar toen kregen we niet genoeg, en de ziektekostenpremies vallen hoog uit", zegt Dieten.

De opstelling van Remkes en de bonden leidt ertoe dat er al sinds november geen schot in het cao-overleg zit. De betrokken vakbonden organiseerden daarom op dinsdag 13 februari jl. een demonstratie op het Malieveld en een demonstratieve optocht naar het ministerie van Binnenlandse Zaken waaraan 13.000 ambtenaren deelnamen. Een duidelijk schot voor de boeg ook voor Guusje ter Horst (PvdA), de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken die uitvoering moet geven aan de plannen om 15.000 rijksambtenaren de laan uit te sturen.

Voorlopig lijkt er geen cao-akkoord in zicht. De vakbondsbestuurders overleggen over verdere acties. "Het is onontkoombaar dat de burger daar last van krijgt", zegt Dieten.