Eerste succes actie voor behoud ATC Enschede

Geen bezuiniging of afslanking!


Verzet tegen sluiting ATC. (Foto Reinier van Willigen)  

Corrie Westgeest

Tijdens de raadsvergadering van 29 januari in Enschede was het voorkomen van een faillissement van het ATC een ingelast agendapunt. Ruim 300 belangstellenden demonstreerden aan de poort en via speciale beeldschermen was de vergadering in een aparte zaal te volgen. Het faillissement is voorkomen door de toezegging van een voorschot en de afspraak om binnen twee maanden te komen tot een structureel financieringsplan. Grote vraag is of het ATC in de huidige vorm behouden kan blijven. Waakzaamheid blijft geboden!

Het ATC, Arbeidstoeleiding & Coaching, is een bundeling van organisaties op het gebied van leer-werkprojecten voor 300 tot 400 jongeren per jaar. Via justitie, onderwijs of andere instellingen komen de jongeren bij het ATC omdat zij niet mee kunnen in het reguliere onderwijs. Zevenentachtig procent van deze jongeren gaat weer aan het werk of naar school. Dit is de hoogste score in Nederland.

In maart 2006 werd de subsidiƫring vanuit Den Haag stopgezet. De verantwoordelijkheid werd gedelegeerd naar de gemeenten. De gemeente Enschede wilde aanbesteding. Een arbeidsintensieve en ingewikkelde procedure waarvoor het ATC een commercieel bureau moest inhuren. Tachtig procent van het benodigde geld werd beschikbaar gesteld. De overige 20 procent moest het ATC zien te krijgen uit werk voor derden zoals het UWV en productiewerk.

Financiƫle problemen

Door de overgang naar outputfinanciering (betaling achteraf) moest het ATC grote bedragen voorfinancieren. Mede door allerlei 'tegenvallers' hoopten de tekorten zich op. Ook de vuurwerkramp speelt hier een rol in doordat een van de locaties in dit gebied stond. Diverse keren is er verhuisd waardoor het werk heeft stilgelegen, met als gevolg minder inkomsten.

Toen het tekort in januari 700.000 euro was, waaronder 2,3 ton voor salarissen voor de komende twee maanden, kondigde het bestuur aan dat op 30 januari het faillissement aangevraagd zou worden, tenzij de gemeente bereid was financieel te helpen.

Actie tegen faillissement

Personeel, leerlingen en ouders reageerden in eerste instantie geschokt. Het personeel heeft echter vrij snel een werkgroep gevormd om hun belangen te behartigen. Werkgroepvoorzitter Andre Meulenbeek zegt nog steeds verbaasd te zijn hoe goed de sfeer is onder de 33 medewerkers, waarvan de helft een contract op jaarbasis heeft! Toen de extra raadsvergadering bekend werd, was een actieplan snel gemaakt. Er ging een oproep uit naar alle betrokkenen en de media om demonstratief bij de vergadering aanwezig te zijn. Ook de NCPN afdeling Twente werd benaderd en was met een pamflet en Manifest bij de actie aanwezig.

Stop aanbesteding en outputfinanciering

Minder geld betekent in deze sector minder personeel. Dit betekent verhoging van de werkdruk en vermindering van persoonlijke contacten met leerlingen, ouders, stagebegeleiders, opdracht- en werkgevers. De gevolgen zijn slechtere resultaten, waardoor weer minder inkomsten. Een dreigend faillissement doet hier natuurlijk ook geen goed aan. Personeelsverloop dreigt en opdrachtgevers overwegen naar anderen bedrijven te gaan. Met dit soort procedures lopen goed draaiende instellingen het risico om plotseling geen geld meer te krijgen. Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de slechteervaringen met aanbestedingen in de Thuiszorg in de afgelopen tijd.

Voorschot maar hoe verder?

De meeste partijen waren bereid een voorschot te verstrekken. Veel moeilijker werd er gedaan over toekomstige financiering of wel de toekomstvorm van het ATC. Uiteindelijk stemde alleen de VVD tegen het collegevoorstel voor behoud van het ATC.

Waakzaamheid blijft geboden

De NCPN-afdeling Twente was met een solidariteitspamflet en Manifest bij de raadsvergadering aanwezig. We hebben met veel aanwezigen, de burgemeester, de wethouder, de voorzitter van de personeelswerkgroep, veel personeelsleden, leerlingen en ouders gesproken. De afdeling Twente vindt dat er van afslanking of bezuiniging geen sprake mag zijn en blijft de actie steunen. Op 23 februari zal zij gehoor geven aan de uitnodiging van het ATC om aanwezig te zijn bij de 'feestelijke' tewaterlating van een boot die in opdracht van Lachnit Duwbotenverhuur uit Leiden gemaakt is. Alle deelnemers die eraan gewerkt hebben, hebben nu een vaste baan. Het zoveelste bewijs dat het ATC behouden moet blijven.