Ingezonden: woningbouw in Soweto

Aan de redacie

In Manifest van 8 februari jl. staat een stuk van Rinze Visser waar ik op wil reageren. Het gaat over het tekort van behoorlijke huizen in Soweto. In 2003 was ik daar en zag de nieuwbouw. Zag er goed uit, het waren hele wijken met scholen en winkels. Huizen in verschillende maten en men vertelde mij dat er nog niet genoeg gebouwd was, er was dus nog een groot tekort! Dit was wel negen jaar na de eerste vrije verkiezingen, maar ik vond dat ze al heel wat hadden gepresteerd. Daar komt bij dat er, toen en ik ben bang nog steeds, vluchtelingen uit de buurlanden komen die hun eigen hutje bouwen en op zoek gaan naar werk. Zuid-Afrika is een jong land met veel problemen maar ze doen hun best!

Cocky de Graaf